rsshttp://www.chrastnadhornadom.sk/Wed, 26 Sep 2018 08:43:33 +0200ECHELON CMS 2.1<![CDATA[OZNAM - BLAUMONT, s. r. o. ]]>http://www.chrastnadhornadom.sk//--23-104-oznam---blaumont-s-r-o-Wed, 19 Sep 2018 14:31:00 +0200http://www.chrastnadhornadom.sk//--23-104-oznam---blaumont-s-r-o-<![CDATA[Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje stavebné povolenie na stavbu: "Chrasť nad Hornádom - úprava NN siete a DP v časti obce" ]]>http://www.chrastnadhornadom.sk//--23-103-verejna-vyhlaska-ktorou-sa-oznamuje-stavebne-povolenie--na-stavbu-chrast-nad-hornadom---uprava-nn-siete-a-dp-v-casti-obce-Mon, 17 Sep 2018 11:45:00 +0200http://www.chrastnadhornadom.sk//--23-103-verejna-vyhlaska-ktorou-sa-oznamuje-stavebne-povolenie--na-stavbu-chrast-nad-hornadom---uprava-nn-siete-a-dp-v-casti-obce-<![CDATA[Výzva - predmet zákazky - opravy miestnych komunikácii ]]>http://www.chrastnadhornadom.sk//--23-99-vyzva---predmet-zakazky---opravy-miestnych-komunikacii-Mon, 10 Sep 2018 09:58:00 +0200http://www.chrastnadhornadom.sk//--23-99-vyzva---predmet-zakazky---opravy-miestnych-komunikacii-<![CDATA[Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie stavebného konania - "Chrasť nad Hornádom - úprava NN siete a DP v časti obce"]]>http://www.chrastnadhornadom.sk//--23-93-verejna-vyhlaska-ktorou-sa-oznamuje-zacatie-stavebneho-konania---chrast-nad-hornadom---uprava-nn-siete-a-dp-v-casti-obceWed, 18 Jul 2018 16:50:00 +0200http://www.chrastnadhornadom.sk//--23-93-verejna-vyhlaska-ktorou-sa-oznamuje-zacatie-stavebneho-konania---chrast-nad-hornadom---uprava-nn-siete-a-dp-v-casti-obce<![CDATA[Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Chrasť nad Hornádom na obdobie 2. polroku 2018]]>http://www.chrastnadhornadom.sk//--23-88-navrh-planu-kontrolnej-cinnosti-hlavneho-kontrolora-obce-chrast-nad-hornadom-na-obdobie-2-polroku-2018Fri, 01 Jun 2018 12:39:00 +0200http://www.chrastnadhornadom.sk//--23-88-navrh-planu-kontrolnej-cinnosti-hlavneho-kontrolora-obce-chrast-nad-hornadom-na-obdobie-2-polroku-2018<![CDATA[Záverečný účet obce Chrasť nad Hornádom za rok 2017]]>http://www.chrastnadhornadom.sk//--23-87-zaverecny-ucet-obce-chrast-nad-hornadom-za-rok-2017Fri, 01 Jun 2018 12:37:00 +0200http://www.chrastnadhornadom.sk//--23-87-zaverecny-ucet-obce-chrast-nad-hornadom-za-rok-2017<![CDATA[Návrh rozpočtu na r. 2018]]>http://www.chrastnadhornadom.sk//--23-85-navrh-rozpoctu-na-r-2018Wed, 23 May 2018 16:20:00 +0200http://www.chrastnadhornadom.sk//--23-85-navrh-rozpoctu-na-r-2018<![CDATA[OZNAM]]>http://www.chrastnadhornadom.sk//--23-84-oznamMon, 21 May 2018 13:45:00 +0200http://www.chrastnadhornadom.sk//--23-84-oznam<![CDATA[Výpisy uznesenia]]>http://www.chrastnadhornadom.sk//--23-76-vypisy-uzneseniaWed, 21 Mar 2018 11:22:00 +0100http://www.chrastnadhornadom.sk//--23-76-vypisy-uznesenia