rsshttp://www.chrastnadhornadom.sk/Wed, 14 Nov 2018 03:34:21 +0100ECHELON CMS 2.1<![CDATA[Oznam - výkup papiera 12. 11. 2018]]>http://www.chrastnadhornadom.sk//--23-107-oznam---vykup-papiera-12-11-2018Thu, 08 Nov 2018 10:06:00 +0100http://www.chrastnadhornadom.sk//--23-107-oznam---vykup-papiera-12-11-2018<![CDATA[OZNAM - zvoz elektroodpadu 12. 11. 2018]]>http://www.chrastnadhornadom.sk//--23-106-oznam---zvoz-elektroodpadu-12-11-2018Thu, 08 Nov 2018 08:30:00 +0100http://www.chrastnadhornadom.sk//--23-106-oznam---zvoz-elektroodpadu-12-11-2018<![CDATA[Oznámenie verejnou vyhláškou - "Chrasť nad Hornádom - Úprava NN siete a DP v časti obce"]]>http://www.chrastnadhornadom.sk//--23-105-oznamenie-verejnou-vyhlaskou---chrast-nad-hornadom---prava-nn-siete-a-dp-v-casti-obceThu, 25 Oct 2018 10:15:00 +0200http://www.chrastnadhornadom.sk//--23-105-oznamenie-verejnou-vyhlaskou---chrast-nad-hornadom---prava-nn-siete-a-dp-v-casti-obce<![CDATA[Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie stavebného konania - "Chrasť nad Hornádom - úprava NN siete a DP v časti obce"]]>http://www.chrastnadhornadom.sk//--23-93-verejna-vyhlaska-ktorou-sa-oznamuje-zacatie-stavebneho-konania---chrast-nad-hornadom---uprava-nn-siete-a-dp-v-casti-obceWed, 18 Jul 2018 16:50:00 +0200http://www.chrastnadhornadom.sk//--23-93-verejna-vyhlaska-ktorou-sa-oznamuje-zacatie-stavebneho-konania---chrast-nad-hornadom---uprava-nn-siete-a-dp-v-casti-obce<![CDATA[Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Chrasť nad Hornádom na obdobie 2. polroku 2018]]>http://www.chrastnadhornadom.sk//--23-88-navrh-planu-kontrolnej-cinnosti-hlavneho-kontrolora-obce-chrast-nad-hornadom-na-obdobie-2-polroku-2018Fri, 01 Jun 2018 12:39:00 +0200http://www.chrastnadhornadom.sk//--23-88-navrh-planu-kontrolnej-cinnosti-hlavneho-kontrolora-obce-chrast-nad-hornadom-na-obdobie-2-polroku-2018<![CDATA[Záverečný účet obce Chrasť nad Hornádom za rok 2017]]>http://www.chrastnadhornadom.sk//--23-87-zaverecny-ucet-obce-chrast-nad-hornadom-za-rok-2017Fri, 01 Jun 2018 12:37:00 +0200http://www.chrastnadhornadom.sk//--23-87-zaverecny-ucet-obce-chrast-nad-hornadom-za-rok-2017<![CDATA[Návrh rozpočtu na r. 2018]]>http://www.chrastnadhornadom.sk//--23-85-navrh-rozpoctu-na-r-2018Wed, 23 May 2018 16:20:00 +0200http://www.chrastnadhornadom.sk//--23-85-navrh-rozpoctu-na-r-2018<![CDATA[OZNAM]]>http://www.chrastnadhornadom.sk//--23-84-oznamMon, 21 May 2018 13:45:00 +0200http://www.chrastnadhornadom.sk//--23-84-oznam<![CDATA[Výpisy uznesenia]]>http://www.chrastnadhornadom.sk//--23-76-vypisy-uzneseniaWed, 21 Mar 2018 11:22:00 +0100http://www.chrastnadhornadom.sk//--23-76-vypisy-uznesenia