Obec Chrasť nad Hornádom rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

  •  
  •  

Faktúry


Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
Posuvné dvierka na skrine pre obecný úrad Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Peter Farkašovský
170.00 €
ŠJ - potraviny Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: INMEDIA, s. r. o.
164.16 €
ŠJ - potraviny Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Tatranská mliekáreň, a. s.
100.43 €
ZŠ materiál Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Miva Market, s. r. o.
274.87 €
ZŠ dezinsekcia Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: KLEIN DDD - asanačná služba
128.00 €
VO elektrina Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Východoslovenská energetika, a. s.
778.55 €
MŠ elektrina Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Východoslovenská energetika, a. s.
94.38 €
Audit IÚZ za rok 2019 Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: AV Audit, s. r. o.
650.00 €
Voda za august 2020 Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Obec Matejovce nad Hornádom
1324.33 €
OcÚ, AČ, TSP, ŠJ - telefón Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Slovak Telekom, a. s.
90.08 €
Kompostáreň - verejné obstarávanie Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Ultima Ratio, s. r. o.
240.00 €
ZŠ knihy Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s. r. o.
154.00 €
ZŠ elektrina Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Východoslovenská energetika, a. s.
137.09 €
ZŠ pracovné zošity Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Aitec, s. r. o.
1118.04 €
ZŠ pracovné zošity Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Aitec, s. r. o.
370.92 €
ZŠ služba za 7, 8/20 Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: GLENN, s. r. o.
280.00 €
ZŠ telefón Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Slovak Telekom, a. s.
22.01 €
ZŠ pracovné zošity Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Vydavateľstvo DON BOSCO
18.99 €
ZŠ pracovné zošity Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Vydavateľstvo DON BOSCO
60.80 €
Prevoz mantinelov zo Smižian Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Smižianské služby, s. r. o.
105.00 €
ZŠ pracovné zošity Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: LiberaTerra, s. r. o.
99.00 €
ZŠ - tovar Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: GLOSSA Igor Treťjakov
77.00 €
ŠJ - dezinfekčné prostriedky Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: VIDRA a spol., s. r. o.
151.51 €
Vytiahnutie žumpy Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Spiš vrt, s. r. o.
122.90 €
ŠJ - potraviny Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: NORD Svit
113.97 €
ŠJ plyn Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: SPP - distribúcia, a. s.
35.00 €
OcÚ kancelárske potreby Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: PP COMP, s. r. o.
110.00 €
Komunálny odpad Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Brantner nova, s. r. o.
616.72 €
OcÚ telefón Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Slovak Telekom, a. s.
36.00 €
ZŠ pracovné zošity Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Vydavateľstvo DON BOSCO
60.80 €
ZŠ pracovné zošity Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Vydavateľstvo DON BOSCO
18.99 €
ZŠ pracovné zošity Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Aitec, s. r. o.
370.92 €
ZŠ pracovné zošity Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Aitec, s. r. o.
1118.04 €
ZŠ plyn Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: SPP - distribúcia, a. s.
445.00 €
OcÚ - čipová karta Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Disig, a. s.
35.00 €
KSC plyn Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: SPP - distribúcia, a. s.
105.00 €
OcÚ telefón Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: O2 Slovakia, s. r. o.
14.46 €
ZŠ prekrytie odtok. žľabu Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: LESOSTYLL, s. r. o.
3552.00 €
Osobný údaj-výkon zodpovednej osoby Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: osobnyudaj.sk, s. r. o.
42.00 €
Komunálny odpad Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Brantner nova, s. r. o.
579.13 €
Autobusový spoj Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Eurobus, a. s.
36.51 €
MŠ kancelárske potreby Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Miva Market, s. r. o.
49.07 €
MŠ - čistiace prostriedky Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Miva Market, s. r. o.
159.40 €
Rodinné prídavky Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: CMC trade, s. r. o.
24.95 €
Rodinné prídavky Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: CMC trade, s. r. o.
24.95 €
Rodinné prídavky Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: CMC trade, s. r. o.
24.95 €
Rodinné prídavky Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: CMC trade, s. r. o.
24.95 €
Rodinné prídavky Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: CMC trade, s. r. o.
24.95 €
ŠJ - potraviny Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: CMC trade, s. r. o.
318.44 €
Vývoz odpadu Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: ST Vývoz odpadu, s. r. o.
463.18 €
OcÚ kancelárske potreby Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: PP COMP, s. r. o.
200.00 €
Komunitné centrum - PD Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Ing. Rudolf Novotný - DRUPROJEKT IPZ
820.00 €
OcÚ počítač Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: ADCOMP, s. r. o.
520.00 €
ŠJ elektrina Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Východoslovenská energetika, a. s.
266.00 €
SŠ, ŠJ, KSC - elektrina Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Východoslovenská energetika, a. s.
680.00 €
ŠJ údržba a maľovanie Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Slavomír Girmon
300.00 €
MŠ - elektrina Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Východoslovenská energetika, a. s.
92.76 €
VO, OcÚ elektrina Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Východoslovenská energetika, a. s.
643.68 €
Voda za júl 2020 Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Obec Matejovce nad Hornádom
1222.78 €
Webstránka obce Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: webex.digital, s. r. o.
60.00 €
OcÚ, ŠJ, TP, AČ-telefón Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Slovak Telekom, a. s.
123.13 €
ZŠ tonery Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Soft-Tech, s. r. o.
125.59 €
Vývoz VOK - kom. odpad Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: ST Vývoz odpadu, s. r. o.
339.19 €
ZŠ - elektrina Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Východoslovenská energetika, a. s.
132.19 €
Autobusový spoj Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Eurobus, a. s.
36.51 €
Zmesový komunálny odpad Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Brantner nova, s. r. o.
424.48 €
ZŠ - telefón Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Slovak Telekom, a. s.
22.01 €
Komunálny odpad Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Brantner nova, s. r. o.
549.68 €
OcÚ telefón Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Slovak Telekom, a. s.
40.00 €
ZŠ - oprava spevnenej plochy Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: LESOSTYLL, s. r. o.
4737.14 €
Rodinné prídavky Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: CMC trade, s. r. o.
24.95 €
Rodinné prídavky Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: CMC Chrasť, v. o. s.
24.95 €
Rodinné prídavky Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: CMC trade, s. r. o.
24.95 €
Rodinné prídavky Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: CMC trade, s. r. o.
24.95 €
Rodinné prídavky Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: CMC trade, s. r. o.
24.95 €
ŠJ - materiál Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: CMC trade, s. r. o.
195.31 €
ZŠ brána Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Merkury shop, s. r. o.
728.97 €
ZŠ plyn Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: SPP - distribúcia, a. s.
445.00 €
KSC plyn Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: SPP - distribúcia, a. s.
105.00 €
ŠJ plyn Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: SPP - distribúcia, a. s.
35.00 €
Osobný údaj Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: osobnyudaj.sk, s. r. o.
42.00 €
OcÚ telefón Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: O2 Slovakia, s. r. o.
15.62 €
MŠ elektrina Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Východoslovenská energetika, a. s.
120.49 €
VO, OcÚ elektrina Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Východoslovenská energetika, a. s.
596.60 €
Telefón - OcÚ, TSP, ŠJ, AČ Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Slovak Telekom, a. s.
117.83 €
Rozbor pitnej vody Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: EL, s. r. o.
107.22 €
ZŠ - triedne knihy Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: ŠEVT, a. s.
59.81 €
ZŠ elektrina Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Východoslovenská energetika, a. s.
164.11 €
ZŠ - knihy Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Aitec, s. r. o.
277.20 €
ZŠ - administratívne práce Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: GLENN, s. r. o.
280.00 €
ZŠ - telefón Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Slovak Telekom, a. s.
22.01 €
Voda za jún 2020 Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: OBEC Chrasť nad Hornádom
1031.38 €
Komunálny odpad Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Brantner nova, s. r. o.
337.80 €
OcÚ telefón Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Slovak Telekom, a. s.
40.00 €
Rodinné prídavky Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: CMC trade, s. r. o.
24.95 €
Rodinné prídavky Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: CMC trade, s. r. o.
24.95 €
Rodinné prídavky Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: CMC trade, s. r. o.
24.95 €
Rodinné prídavky Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: CMC trade, s. r. o.
24.95 €
Rodinné prídavky Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: CMC trade, s. r. o.
24.95 €
OcÚ - SL za II. Q 2020 Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: UP Slovensko, s. r. o.
1074.74 €
AČ - SL za II. Q 2020 Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: UP Slovensko, s. r. o.
1876.61 €
MŠ Vantrobová SL II.Q Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: UP Slovensko, s. r. o.
182.04 €
Autobusový spoj Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Eurobus, a. s.
36.51 €
Komunálny odpad Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Brantner nova, s. r. o.
564.91 €
ZŠ - SL od 16.03. do 12.06.2020 Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: UP Slovensko, s. r. o.
1895.26 €
ZŠ plyn Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: SPP - distribúcia, a. s.
445.00 €
ŠJ plyn Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: SPP - distribúcia, a. s.
35.00 €
ZŠ - zemné práce Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: LESOSTYLL, s. r. o.
5984.40 €
Služby technika PO a BOZP za 1.polrok 2020 Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Ing. Martin Macala
144.00 €
ZŠ - tovar Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: GLOSSA Igor Treťjakov
235.01 €
KSC - plyn Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: SPP - distribúcia, a. s.
105.00 €
Výkon zodpovednej osoby Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: osobnyudaj.sk, s. r. o.
42.00 €
Pomôž svoje obci - náradie Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Nezábudka, s. r. o.
174.54 €
OcÚ telefón Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Telefónica Slovakia, s. r. o.
3.37 €
ŠJ - potraviny Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: NORD Svit
46.64 €
ZŠ - kancelársky papier Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: OFFICE DEPOT, s. r. o.
108.00 €
ŠJ - potraviny Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: INMEDIA, s. r. o.
47.88 €
ŠJ - potraviny Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: INMEDIA, s. r. o.
70.25 €
Voda za máj 2020 Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Obec Matejovce nad Hornádom
1211.07 €
OcÚ kancelárske potreby Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: PP COMP, s. r. o.
53.00 €
MŠ elektrina Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Východoslovenská energetika, a. s.
96.65 €
VO, OcÚ elektrina Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Východoslovenská energetika, a. s.
520.60 €
OcÚ, TP, ŠJ, AČ - telefón Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Slovak Telekom, a. s.
115.04 €
ZŠ - elektrina Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Východoslovenská energetika, a. s.
125.86 €
ZŠ - telefón Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Slovak Telekom, a. s.
22.01 €
Komunálny odpad Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Brantner nova, s. r. o.
490.62 €
Právne služby Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: JUDr. Peter Baláška, advokát
200.00 €
OcÚ telefón Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Slovak Telekom, a. s.
40.00 €
Doména a webhosting obce Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: webex.digital, s. r. o.
72.00 €
Vývoz odpadu Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: ST Vývoz odpadu, s. r. o.
666.84 €
Komunálny odpad Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Brantner nova, s. r. o.
710.05 €
Komunálny odpad Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Brantner nova, s. r. o.
560.24 €
Autobusový spoj Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Eurobus, a. s.
19.22 €
Rozbor pitnej vody Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: EL, s. r. o.
672.60 €
Oprava verejného vodovodu+práce traktorom a bagrom Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: LESOSTYLL, s. r. o.
1008.00 €
ZŠ plyn Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: SPP - distribúcia, a. s.
445.00 €
KSC plyn Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: SPP - distribúcia, a. s.
105.00 €
ŠJ plyn Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: SPP - distribúcia, a. s.
35.00 €
Výkon zodpovednej osoby Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: osobnyudaj.sk, s. r. o.
42.00 €
OcÚ telefón Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Telefónica Slovakia, s. r. o.
6.86 €
AČ - pracovné náradie Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Nezábudka, s. r. o.
454.10 €
ZŠ - dodávka a montáž nábytku Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Peter Farkašovský
1000.00 €
MOPS - pracovné odevy Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Mária Repaská - PRACOVNÉ ODEVY
582.90 €
VO, OcÚ - elektrina Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Východoslovenská energetika, a. s.
447.73 €
MŠ - elektrina Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Východoslovenská energetika, a. s.
93.24 €
SŠ, ŠJ, KSC - elektrina Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Východoslovenská energetika, a. s.
680.00 €
ŠJ - elektrina Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Východoslovenská energetika, a. s.
266.00 €
Administratívne práce za mesiac marec a apríl Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: GLENN, s. r. o.
280.00 €
Dodávka pitnej vody za mesiac apríl 2020 Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Obec Matejovce nad Hornádom
2043.11 €
OcÚ, AČ, ŠJ - telefón Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Slovak Telekom, a. s.
100.55 €
Ročná servisná kontrola vedenia a reproduktorov obecného rozhlasu v obci Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Jozef Harmata
192.00 €
ZŠ - elektrina Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Východoslovenská energetika, a. s.
129.34 €
Komunálny odpad Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Brantner nova, s. r. o.
875.80 €
OcÚ telefón Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Slovak Telekom, a. s.
40.00 €
ZŠ - telefón Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Slovak Telekom, a. s.
22.01 €
AČ - pracovné náradie Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Nezábudka, s. r. o.
171.30 €
Komunálny odpad - VOK Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Brantner nova, s. r. o.
1350.48 €
KSC plyn Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: SPP - distribúcia, a. s.
105.00 €
ŠJ plyn Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: SPP - distribúcia, a. s.
35.00 €
ZŠ - plyn Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: SPP - distribúcia, a. s.
445.00 €
Výkon zodpovednej osoby Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: osobnyudaj.sk, s. r. o.
42.00 €
OcÚ telefón Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: O2 Slovakia, s. r. o.
6.52 €
Voda za marec 2020 Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Obec Matejovce nad Hornádom
1649.87 €
OcÚ telefón Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Slovak Telekom, a. s.
40.00 €
Palivové drevo Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Lesy mesta Spišská Nová Ves, s. r. o.
507.91 €
Autobusový spoj Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Eurobus, a. s.
29.87 €
ŠJ - potraviny Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: INMEDIA, s. r. o.
60.07 €
ŠJ - potraviny Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: INMEDIA, s. r. o.
164.44 €
ZŠ - všeobecný materiál Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Miva Market, s. r. o.
681.52 €
ZŠ - hmotná núdza Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Miva Market, s. r. o.
336.07 €
BRKO Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Brantner nova, s. r. o.
13.80 €
Obecný rozhlas-odm.výk. um. Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Slovgram
38.40 €
Komunálny odpad Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Brantner nova, s. r. o.
527.60 €
ZŠ - plyn Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: SPP - distribúcia, a. s.
445.00 €
KSC plyn Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: SPP - distribúcia, a. s.
105.00 €
ŠJ plyn Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: SPP - distribúcia, a. s.
35.00 €
Rodinné prídavky Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: CMC trade, s. r. o.
24.95 €
Rodinné prídavky Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: CMC trade, s. r. o.
24.95 €
Rodinné prídavky Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: CMC trade, s. r. o.
24.95 €
Rodinné prídavky Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: CMC trade, s. r. o.
24.95 €
Rodinné prídavky Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: CMC trade, s. r. o.
24.95 €
Výkon zodpovednej osoby Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: osobnyudaj.sk, s. r. o.
42.00 €
Ochranné rúška na tvár Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: T-servis Teplička, s. r. o.
99.00 €
OcÚ telefón Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Telefónica Slovakia, s. r. o.
8.78 €
AČ pracovné náradie Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Ing. Jaroslav Vasko
100.94 €
Ochranné rúška na tvár Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: T-servis Teplička, s. r. o.
99.00 €
AČ, ŠJ, OcÚ - telefón Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Slovak Telekom, a. s.
97.66 €
OcÚ - antibakteriálny gél Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Legs, s. r. o.
298.00 €
ZŠ prístup do databázy Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Iška, s. r. o.
130.00 €
ZŠ - služba za projekty Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: GLENN, s. r. o.
280.00 €
MŚ - elektrina Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Východoslovenská energetika, a. s.
184.40 €
ZŠ - elektrina Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Východoslovenská energetika, a. s.
198.72 €
ŠJ - potraviny Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: NORD Svit
68.24 €
ZŠ - oprava pračky Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Marián Bartoš
35.00 €
OcÚ, VO - elektrina Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Východoslovenská energetika, a. s.
796.15 €
ZŠ - telefón Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Slovak Telekom, a. s.
22.01 €
Zimná údržba ciest Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: LESOSTYLL, s. r. o.
540.00 €
Komunálny odpad Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Brantner nova, s. r. o.
157.69 €
OcÚ telefón Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Slovak Telekom, a. s.
40.00 €
ZŠ - prístup do databázy Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Iška, s. r. o.
130.00 €
ZŠ - tabulovka Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Ján Zalibera - FARLAZ
100.70 €
Autobusový spoj Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Eurobus, a. s.
36.51 €
Voda za február 2020 Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Obec Matejovce nad Hornádom
1772.31 €
OcÚ publikácia Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: SPP - distribúcia, a. s.
33.00 €
KSC plyn Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: SPP - distribúcia, a. s.
105.00 €
ŠJ - plyn Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: SPP - distribúcia, a. s.
35.00 €
ZŠ - plyn Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: SPP - distribúcia, a. s.
445.00 €
ZŠ - revízia elektroinštalácie Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Ján Fabian
608.35 €
MŠ - revízia elektroinštalácie Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Ján Fabian
256.09 €
BRKO Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Brantner nova, s. r. o.
18.00 €
Komunálny odpad Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Brantner nova, s. r. o.
412.79 €
OcÚ telefón Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Telefónica Slovakia, s. r. o.
14.27 €
Výkon zodpovednej osoby Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: osobnyudaj.sk, s. r. o.
42.00 €
Pranie obrusov Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: EUROnline
113.18 €
Parlamentné voľby 2020 Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: PP COMP, s. r. o.
15.00 €
Parlamentné voľby 2020 Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: PP COMP, s. r. o.
10.00 €
AČ - pracovné náradie Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Nezábudka, s. r. o.
157.70 €
ZŠ - pastelky Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Ing. Monika Hajková, Ha Drogéria
128.59 €
MŠ - servis okien Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Ján Kuchár
90.00 €
ZŠ-servis okien Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Ján Kuchár
210.00 €
Zimná údržba za 1/2020 Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: LESOSTYLL, s. r. o.
504.00 €
ŠJ - potraviny Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: NORD Svit
106.70 €
ŠJ - potraviny Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: INMEDIA, s. r. o.
184.98 €
ŠJ - potraviny Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: INMEDIA, s. r. o.
105.44 €
Rodinné prídavky Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: CMC trade, s. r. o.
24.34 €
Rodinné prídavky Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: CMC trade, s. r. o.
24.34 €
Rodinné prídavky Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: CMC trade, s. r. o.
24.34 €
Rodinné prídavky Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: CMC trade, s. r. o.
24.34 €
Rodinné prídavky Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: CMC trade, s. r. o.
24.34 €
ŠJ - potraviny Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: CMC trade, s. r. o.
671.58 €
Vývoz odpadu Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: ST Vývoz odpadu, s. r. o.
1114.42 €
OcÚ telefón Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Slovak Telekom, a. s.
127.38 €
Služby verejnosti Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Rozhlas a televízia Slovenska
224.46 €
Fa za licenciu hud. diel Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: SOZA
14.28 €
ZŠ - elektrina Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Východoslovenská energetika, a. s.
193.75 €
OcÚ, VO - elektrina Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Východoslovenská energetika, a. s.
663.97 €
MŠ - elektrina Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Východoslovenská energetika, a. s.
188.41 €
ŠJ - potraviny Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: INMEDIA, s. r. o.
51.96 €
ŠJ - potraviny Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: INMEDIA, s. r. o.
107.87 €
Komunálny odpad Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Brantner nova, s. r. o.
953.09 €
Kontrola hasiacich prístrojov Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Ing. Martin Macala
101.50 €
ZŠ - telefón Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Slovak Telekom, a. s.
22.01 €
Komunálny odpad Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Brantner nova, s. r. o.
457.55 €
Voda za január 2020 Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Obec Matejovce nad Hornádom
1633.99 €
ŠJ - elektrina Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Východoslovenská energetika, a. s.
266.00 €
SŠ, ŠJ, KSC-elektrina Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Východoslovenská energetika, a. s.
680.00 €
OcÚ telefón Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Slovak Telekom, a. s.
40.00 €
Výkon zodpovednej osoby Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: osobnyudaj.sk, s. r. o.
42.00 €
Licencia pre 4 PC Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: ESET, s. r. o.
79.99 €
Rozbor pitnej vody Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: EL, s. r. o.
107.22 €
KSC plyn Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: SPP - distribúcia, a. s.
105.00 €
ŠJ plyn Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: SPP - distribúcia, a. s.
35.00 €
ZŠ - plyn Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: SPP - distribúcia, a. s.
445.00 €
ŠJ - potraviny Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: NORD Svit
105.12 €
Autobusový spoj Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: EUROGASTROP, s. r. o.
36.51 €
OcÚ telefón Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Telefónica Slovakia, s. r. o.
9.62 €
ŠJ - potraviny Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: INMEDIA, s. r. o.
66.13 €
ŠJ - potraviny Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: INMEDIA, s. r. o.
119.34 €
OcÚ - servis a údržba kopírky Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: PP COMP, s. r. o.
250.00 €
ŠJ - potraviny Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Tatranská mliekáreň, a. s.
42.54 €
Rodinné prídavky Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: CMC trade, s. r. o.
24.34 €
Rodinné prídavky Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: CMC trade, s. r. o.
24.34 €
Rodinné prídavky Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: CMC trade, s. r. o.
24.34 €
Rodinné prídavky Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: CMC trade, s. r. o.
24.34 €
Rodinné prídavky Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: CMC trade, s. r. o.
24.34 €
ŠJ - potraviny Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: CMC trade, s. r. o.
404.72 €
ŠJ - potraviny Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Tatranská mliekáreň, a. s.
79.77 €
ŠJ - potraviny Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: INMEDIA, s. r. o.
237.13 €
ŠJ - potraviny Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: INMEDIA, s. r. o.
68.75 €
SŠ, ŠJ, KSC - vyúčtovanie elektriny Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Východoslovenská energetika, a. s.
622.74 €
Odborné práce na distribučnej sús. Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: SPP - distribúcia, a. s.
29.98 €
OcÚ - kancelárske potreby Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Premier Consulting EU, s. r. o.
70.00 €
MŠ - kancelársky papier Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: PP COMP, s. r. o.
20.00 €
ŠJ - vyúčtovanie elektriny Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Východoslovenská energetika, a. s.
-78.61 €
KSC - vyúčtovanie plynu Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: SPP - distribúcia, a. s.
-1.92 €
ŠJ - vyúčtovanie plynu Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: SPP - distribúcia, a. s.
34.40 €
ZŠ vyúčtovanie plynu r. 2019 Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: SPP - distribúcia, a. s.
-1197.22 €
OcÚ, AČ - telefón Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Slovak Telekom, a. s.
174.90 €
ZŠ - služby pri sprac. pr. Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: GLENN, s. r. o.
280.00 €
VO, OcÚ elektrina Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Východoslovenská energetika, a. s.
594.13 €
MŠ - elektrina Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Východoslovenská energetika, a. s.
160.07 €
ZŠ - plyn Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: SPP - distribúcia, a. s.
445.00 €
ŠJ plyn Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: SPP - distribúcia, a. s.
35.00 €
ŠJ - potraviny Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: NORD Svit
105.63 €
KSC plyn Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: SPP - distribúcia, a. s.
105.00 €
Cesty - zimná údržba Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: LESOSTYLL, s. r. o.
720.00 €
ZŠ - elektrina Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Východoslovenská energetika, a. s.
180.32 €
ŠJ - aktualizácia a servis Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: SOFT-GL, s. r. o.
39.24 €
Prenájom Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava
10.00 €
ZŠ - telefón Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Slovak Telekom, a. s.
22.01 €
BRKO Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Brantner nova, s. r. o.
18.00 €
OcÚ telefón Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Slovak Telekom, a. s.
40.00 €
ŠJ - realizácia sadrokartónu Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Slavomír Girmon
400.00 €
Rodinné prídavky Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: CMC trade, s. r. o.
24.34 €
Rodinné prídavky Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: CMC trade, s. r. o.
24.34 €
Rodinné prídavky Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: CMC trade, s. r. o.
24.34 €
Rodinné prídavky Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: CMC trade, s. r. o.
24.34 €
Rodinné prídavky Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: CMC trade, s. r. o.
24.34 €
ZŠ - Mikulášske balíčky Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: CMC trade, s. r. o.
139.95 €
ŠJ - potraviny Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: CMC trade, s. r. o.
826.01 €
ZŠ - čistenie komínov Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Kominárstvo Poprad, s. r. o.
60.00 €
Aktualizácia webstránky Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: wbx. s. r. o.
72.00 €
Komunálny odpad Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Brantner nova, s. r. o.
430.84 €
Voda za december 2019 Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Obec Matejovce nad Hornádom
1666.59 €
Vývoz odpadu Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: SLATO, s. r. o.
713.10 €
Autobusový spoj Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Eurobus, a. s.
36.51 €
OcÚ telefón Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Telefónica Slovakia, s. r. o.
4.23 €
Služby technika BOZP Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Ing. Martin Macala
72.00 €
Výkon zodpovednej osoby Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: osobnyudaj.sk, s. r. o.
42.00 €
Palivové drevo Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Združenie miest a obcí Spiša
126.00 €
Zber, preprava olejov Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Brantner nova, s. r. o.
12.00 €
ŠJ - potraviny Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: INMEDIA, s. r. o.
95.57 €
ŠJ - potraviny Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: INMEDIA, s. r. o.
111.41 €
ZŠ - vlajky Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: DLD, s. r. o.
32.10 €
OcÚ, AČ - telefón Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Slovak Telekom, a. s.
87.71 €
109,55 Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Tatranská mliekáreň, a. s.
109.55 €
ZŠ-tlačiareň, reprodukt. Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Alza.sk, s. r. o..
241.40 €
Pranie obrusov Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: EUROnline
71.06 €
MŠ - elektrina Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Východoslovenská energetika, a. s.
169.84 €
VO, OcÚ elektrina Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Východoslovenská energetika, a. s.
568.68 €
ZŠ - elektrina Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Východoslovenská energetika, a. s.
194.36 €
OcÚ telefón Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Slovak Telekom, a. s.
40.00 €
Komunálny odpad Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Brantner nova, s. r. o.
463.12 €
Uloženie komunál. odpadu Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Brantner nova, s. r. o.
839.64 €
Autobusový spoj Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Eurobus, a. s.
36.51 €
BRKO Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Brantner nova, s. r. o.
18.00 €
Voda za november 2019 Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Obec Matejovce nad Hornádom
1405.40 €
MOPS - prac. obuv, prac. odev Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Mária Repaská - PRACOVNÉ ODEVY
298.42 €
ZŠ - telefón Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Slovak Telekom, a. s.
22.01 €
ŠJ - potraviny Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: INMEDIA, s. r. o.
132.83 €
ŠJ - potraviny Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: NORD Svit
103.98 €
ŠJ - potraviny Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: INMEDIA, s. r. o.
89.35 €
ZŠ - eTlačivá Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: ŠEVT, a. s.
105.66 €
ZŠ - kancelárske potreby Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Miva Market, s. r. o.
345.82 €
ZŠ - plyn Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: SPP - distribúcia, a. s.
518.00 €
ŠJ plyn Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: SPP - distribúcia, a. s.
29.00 €
KSC plyn Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: SPP - distribúcia, a. s.
96.00 €
OcÚ telefón Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Telefónica Slovakia, s. r. o.
4.28 €
Právne služby Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: JUDr. Peter Baláška, advokát
100.00 €
Výkon zodpovednej osoby Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: osobnyudaj.sk, s. r. o.
42.00 €
Audit IÚZ za rok 2018 Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: AV Audit, s. r. o.
650.00 €
ZŠ - autobusová preprava Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: SPIŠBUS, s.r. o.
120.00 €
ŠJ - potraviny Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: CMC trade, s. r. o.
436.80 €
OcÚ - posedenie s dôchodcami Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: CMC trade, s. r. o.
564.62 €
ZŠ - údržba Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: LESOSTYLL, s. r. o.
1890.62 €
OcÚ - kancelárske potreby Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: PP COMP, s. r. o.
108.00 €
ŠJ - potraviny Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: NORD Svit
134.92 €
ŠJ - potraviny Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Tatranská mliekáreň, a. s.
94.33 €
Analýza pitnej vody Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: EL, s. r. o.
107.22 €
OcÚ, AČ - telefón Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Slovak Telekom, a. s.
89.50 €
ŠJ - potraviny Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: INMEDIA, s. r. o.
100.06 €
ŠJ - potraviny Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: INMEDIA, s. r. o.
89.47 €
ZŠ - elektrina Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Východoslovenská energetika, a. s.
185.03 €
VO - elektrina Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Východoslovenská energetika, a. s.
659.58 €
MŠ - elektrina Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Východoslovenská energetika, a. s.
150.96 €
Nájom Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Slovenský pozemkový fond
424.02 €
ŠJ - potraviny Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Tatranská mliekáreň, a. s.
36.35 €
Voda za október 2019 Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: OBEC Chrasť nad Hornádom
1410.41 €
Zmesový komunálny odpad Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Brantner nova, s. r. o.
715.16 €
Zmesový komunálny odpad Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Brantner nova, s. r. o.
170.04 €
ZŠ - telefón Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Slovak Telekom, a. s.
22.01 €
ZŠ služby za projekt Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: GLENN, s. r. o.
280.00 €
OcÚ telefón Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Slovak Telekom, a. s.
40.94 €
MŠ - dezinsekcia Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: KLEIN DDD - asanačná služba
48.00 €
SŠ, ŠJ, KSC elektrina Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Východoslovenská energetika, a. s.
506.00 €
ŠJ elektrina Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Východoslovenská energetika, a. s.
277.00 €
ŠJ - potraviny Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: NORD Svit
128.92 €
Rodinné prídavky Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: CMC trade, s. r. o.
24.34 €
Rodinné prídavky Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: CMC trade, s. r. o.
24.34 €
Rodinné prídavky Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: CMC trade, s. r. o.
24.34 €
Rodinné prídavky Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: CMC trade, s. r. o.
24.34 €
ŠJ - potraviny Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: CMC Chrasť, v. o. s.
1141.85 €
ŠJ - potraviny Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: CMC Chrasť, v. o. s.
280.52 €
Autobusový spoj Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Eurobus, a. s.
36.51 €
BRKO Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Brantner nova, s. r. o.
18.00 €
Výkon zodpovednej osoby Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: osobnyudaj.sk, s. r. o.
42.00 €
KSC plyn Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: SPP - distribúcia, a. s.
96.00 €
ŠJ plyn Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: SPP - distribúcia, a. s.
29.00 €
ZŠ - plyn Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: SPP - distribúcia, a. s.
518.00 €
Gravírovaná tabuľa Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: MONDO - reklamná agentúra, s. r. o.
93.60 €
OcÚ telefón Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Telefónica Slovakia, s. r. o.
1.79 €
Zemné práce Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: LESOSTYLL, s. r. o.
3580.80 €
Dovoz štrku Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: LESOSTYLL, s. r. o.
793.92 €
ŠJ - chladiaca skriňa Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: EUROGASTROP, s. r. o.
816.00 €
ŠJ - potraviny Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: INMEDIA, s. r. o.
280.17 €
ŠJ - potraviny Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: INMEDIA, s. r. o.
59.94 €
ZŠ - betonárske práce Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: LESOSTYLL, s. r. o.
5893.20 €
Vývoz VO kontajnerov Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: SLATO, s. r. o.
916.10 €
ZŠ dezinsekcia Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: KLEIN DDD - asanačná služba
128.00 €
ZŠ - kancelárske potreby Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Miva Market, s. r. o.
213.70 €
ZŠ - hmotná núdza Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Miva Market, s. r. o.
319.68 €
ŠJ - potraviny Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: INMEDIA, s. r. o.
59.54 €
ŠJ - potraviny Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Poľnohospodárske družstvo "Rozkvet"
432.00 €
OcÚ, AČ - telefón Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Slovak Telekom, a. s.
87.79 €
VO - elektrina Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Východoslovenská energetika, a. s.
670.25 €
MŠ - elektrina Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Východoslovenská energetika, a. s.
117.91 €
ZŠ - elektrina Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Východoslovenská energetika, a. s.
178.64 €
ŠJ - potraviny Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Tatranská mliekáreň, a. s.
85.97 €
ŠJ - potraviny Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: INMEDIA, s. r. o.
178.96 €
ŠJ - potraviny Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: INMEDIA, s. r. o.
60.61 €
ŠJ - potraviny Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: NORD Svit
98.86 €
ŠJ - potraviny Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Tatranská mliekáreň, a. s.
22.97 €
ŠJ - potraviny Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: NORD Svit
100.61 €
ZŠ - telefón Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Slovak Telekom, a. s.
22.01 €
OcÚ - kancelárske potreby Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: PP COMP, s. r. o.
60.00 €
OcÚ telefón Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Slovak Telekom, a. s.
41.50 €
Rodinné prídavky Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: CMC Chrasť, v. o. s.
24.34 €
Rodinné prídavky Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: CMC Chrasť, v. o. s.
24.34 €
Rodinné prídavky Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: CMC Chrasť, v. o. s.
24.34 €
Rodinné prídavky Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: CMC Chrasť, v. o. s.
24.34 €
Rodinné prídavky Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: CMC Chrasť, v. o. s.
24.34 €
Rodinné prídavky Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: CMC Chrasť, v. o. s.
24.34 €
Rodinné prídavky Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: CMC Chrasť, v. o. s.
24.34 €
Rodinné prídavky Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: CMC Chrasť, v. o. s.
24.34 €
Rodinné prídavky Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: CMC Chrasť, v. o. s.
24.34 €
Komunálny odpad Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Brantner nova, s. r. o.
263.60 €
BRKO Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Brantner nova, s. r. o.
18.00 €
ZŠ - skladacia stolička Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Pebecon, s. r. o.
132.00 €
ZŠ - pracovné zošity Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: TAKTIK, s. r. o.
55.40 €
AČ - pracovné odevy Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Nezábudka, s. r. o.
131.80 €
Voda za september 2019 Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Obec Matejovce nad Hornádom
1228.21 €
ZŠ - údržba Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: LESOSTYLL, s. r. o.
4994.40 €
Komunálny odpad Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Brantner nova, s. r. o.
489.17 €
Príspevok na realizáciu tried. odpadu Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: SEZO-Spiš, združenie obcí
547.80 €
ŠJ - potraviny Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: INMEDIA, s. r. o.
118.22 €
ŠJ - potraviny Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: INMEDIA, s. r. o.
241.25 €
MŠ kancelárske potreby Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: NOMILAND, s. r. o.
3.05 €
MŠ revízia plynu Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Dušan Slaninka
208.15 €
ZŠ pracovné zošity Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Diecézny katechetický úrad Sp. diecézy
42.20 €
Autobusový spoj Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Eurobus, a. s.
36.51 €
KSC plyn Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: SPP - distribúcia, a. s.
96.00 €
ŠJ plyn Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: SPP - distribúcia, a. s.
29.00 €
ZŠ - plyn Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: SPP - distribúcia, a. s.
518.00 €
OcÚ - telefón Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Telefónica Slovakia, s. r. o.
2.82 €
Výkon zodpovednej osoby Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: OBEC Chrasť nad Hornádom
42.00 €
OcÚ služby technika PO Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Ing. Martin Macala
72.00 €
ZŠ služby Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Komenský, s. r. o.
12.00 €
OcÚ - kancelárske potreby Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: PP COMP, s. r. o.
135.00 €
SÚ - kancelárske potreby Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: PP COMP, s. r. o.
100.00 €
ŠJ - potraviny Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Tatranská mliekáreň, a. s.
117.88 €
ŠJ - potraviny Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Tatranská mliekáreň, a. s.
35.17 €
ŠJ - potraviny Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: NORD Svit
114.60 €
ŠJ - potraviny Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: INMEDIA, s. r. o.
23.50 €
ŠJ - potraviny Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: INMEDIA, s. r. o.
28.66 €
ŠJ - potraviny Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: INMEDIA, s. r. o.
42.61 €
ŠJ - potraviny Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: INMEDIA, s. r. o.
149.20 €
ŠJ - pracovná obuv, odevy Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Mária Repaská - PRACOVNÉ ODEVY
226.38 €
MŠ - školské potreby Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: NOMILAND, s. r. o.
130.15 €
MŠ - školské potreby Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: NOMILAND, s. r. o.
0.01 €
SÚ - pečiatky Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: FaxCopy, a. s.
14.10 €
SÚ - pečiatky Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: FaxCopy, a. s.
84.90 €
OcÚ, AČ - telefón Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Slovak Telekom, a. s.
130.16 €
Obecný rozhlas rekonštrukcia Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: SERVICE Harmata
14790.00 €
ZŠ - rekonštrukcia oplotenia Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: LESOSTYLL, s. r. o.
4843.01 €
VO, OcÚ elektrina Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Východoslovenská energetika, a. s.
564.55 €
MŠ - elektrina Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Východoslovenská energetika, a. s.
83.26 €
ZŠ - elektrina Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Východoslovenská energetika, a. s.
134.35 €
ZŠ - telefón Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Slovak Telekom, a. s.
22.01 €
ZŠ - učebnice Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: TAKTIK, s. r. o.
33.00 €
OcÚ telefón Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Slovak Telekom, a. s.
40.00 €
Komunálny odpad Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Brantner nova, s. r. o.
477.59 €
Stará škola výmena elekt. Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Východoslovenská energetika, a. s.
14.40 €
Stará škola výmena elekt. Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Východoslovenská energetika, a. s.
20.00 €
ZŠ služby za projekt Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: GLENN, s. r. o.
560.00 €
Voda za august 2019 Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: OBEC Chrasť nad Hornádom
1223.19 €
ŠJ - potraviny Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: INMEDIA, s. r. o.
165.13 €
ŠJ - potraviny Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: INMEDIA, s. r. o.
66.59 €
Komunálny odpad Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Brantner nova, s. r. o.
508.82 €
ŠJ - potraviny Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: NORD Svit
127.08 €
KSC plyn Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: SPP - distribúcia, a. s.
96.00 €
Výkon zodpovednej osoby Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: osobnyudaj.sk, s. r. o.
42.00 €
Rodinné prídavky Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: CMC Chrasť, v. o. s.
24.34 €
Rodinné prídavky Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: CMC Chrasť, v. o. s.
24.34 €
Rodinné prídavky Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: CMC Chrasť, v. o. s.
24.34 €
Rodinné prídavky Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: CMC Chrasť, v. o. s.
24.34 €
Rodinné prídavky Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: CMC Chrasť, v. o. s.
24.34 €
Rodinné prídavky Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: CMC Chrasť, v. o. s.
24.34 €
Rodinné prídavky Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: CMC Chrasť, v. o. s.
24.34 €
Rodinné prídavky Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: CMC Chrasť, v. o. s.
24.34 €
Rodinné prídavky Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: CMC Chrasť, v. o. s.
24.34 €
OcÚ telefón Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Eurobus, a. s.
3.56 €
Autobusový spoj Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Eurobus, a. s.
36.51 €
OcÚ - HP kazeta Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: PP COMP, s. r. o.
85.00 €
ZŠ - telefón Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Slovak Telekom, a. s.
22.01 €
ZŠ - plyn Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: SPP - distribúcia, a. s.
518.00 €
ŠJ plyn Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: SPP - distribúcia, a. s.
29.00 €
ZŠ školské potreby Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: NOMILAND, s. r. o.
226.00 €
Hranoly Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: REPRO SERVIS, s. r. o.
270.00 €
MŠ - žalúzie Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Merčák Ján
420.91 €
OcÚ - kancelárske potreby Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: PP COMP, s. r. o.
145.00 €
Rozbor vody Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: EL, s. r. o.
107.22 €
OcÚ, AČ - telefón Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Slovak Telekom, a. s.
92.33 €
Stará škola - revízia Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Ján Fabian
84.00 €
OcÚ - právne služby Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: JUDr. Peter Baláška, advokát
300.00 €
OcÚ - právne služby Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: JUDr. Peter Baláška, advokát
103.48 €
MŠ - elektrina Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Východoslovenská energetika, a. s.
81.88 €
ZŠ - elektrina Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Východoslovenská energetika, a. s.
127.34 €
VO, OcÚ elektrina Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Východoslovenská energetika, a. s.
534.34 €
Komunálny odpad Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Brantner nova, s. r. o.
216.42 €
Voda za júl 2019 Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Obec Matejovce nad Hornádom
1346.47 €
OcÚ telefón Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Slovak Telekom, a. s.
40.00 €
ŠJ elektrina Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Východoslovenská energetika, a. s.
277.00 €
OcÚ pranie obrusov Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: EUROnline
54.70 €
SŠ, ŠJ, KSC elektrina Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Východoslovenská energetika, a. s.
506.00 €
Komunálny odpad Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Brantner nova, s. r. o.
484.02 €
ŠJ plyn Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: SPP - distribúcia, a. s.
29.00 €
KSC plyn Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: SPP - distribúcia, a. s.
96.00 €
ZŠ - plyn Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: SPP - distribúcia, a. s.
518.00 €
Výkon zodpovednej osoby Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: osobnyudaj.sk, s. r. o.
42.00 €
OcÚ telefón Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Telefónica Slovakia, s. r. o.
2.16 €
Vývoz odpadu Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: ST Vývoz odpadu, s. r. o.
550.50 €
Rodinné prídavky Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: CMC Chrasť, v. o. s.
24.34 €
Rodinné prídavky Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: CMC Chrasť, v. o. s.
24.34 €
Rodinné prídavky Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: CMC Chrasť, v. o. s.
24.34 €
Rodinné prídavky Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: CMC Chrasť, v. o. s.
24.34 €
CMC, v. o. s. Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: CMC Chrasť, v. o. s.
24.34 €
Zber jedlých olejov Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Brantner nova, s. r. o.
12.00 €
OcÚ, AČ - telefón Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Slovak Telekom, a. s.
137.62 €
VO, OcÚ elektrina Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Východoslovenská energetika, a. s.
520.48 €
MŠ - elektrina Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Východoslovenská energetika, a. s.
110.52 €
ZŠ - elektrina Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Východoslovenská energetika, a. s.
164.44 €
OcÚ oprava tlačiarne Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: PP COMP, s. r. o.
125.00 €
ZŠ - telefón Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Slovak Telekom, a. s.
22.02 €
Komunálny odpad Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Brantner nova, s. r. o.
264.42 €
ŠJ - potraviny Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: CMC Chrasť, v. o. s.
525.79 €
Autobusový spoj Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Eurobus, a. s.
36.51 €
OcÚ telefón Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Slovak Telekom, a. s.
40.00 €
ZŠ - CD Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: GLOSSA Igor Treťjakov
253.85 €
Voda za jún 2019 Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Obec Matejovce nad Hornádom
1360.68 €
BRKO Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Brantner nova, s. r. o.
18.00 €
Komunálny odpad Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Brantner nova, s. r. o.
513.73 €
ŠJ plyn Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: SPP - distribúcia, a. s.
29.00 €
ZŠ - plyn Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: SPP - distribúcia, a. s.
518.00 €
KSC plyn Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: SPP - distribúcia, a. s.
96.00 €
OcÚ telefón Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Telefónica Slovakia, s. r. o.
3.77 €
Výkon zodpovednej osoby Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: osobnyudaj.sk, s. r. o.
42.00 €
ŠJ čistiace prostriedky Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: CMC Chrasť, v. o. s.
306.52 €
OcÚ služby technika PO Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Ing. Martin Macala
72.00 €
ZŠ materiál Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Miva Market, s. r. o.
525.47 €
OcÚ pranie obrusov Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: EUROnline
51.10 €
Rodinné prídavky Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: CMC Chrasť, v. o. s.
24.34 €
Rodinné prídavky Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: CMC Chrasť, v. o. s.
24.34 €
Rodinné prídavky Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: CMC Chrasť, v. o. s.
24.34 €
Rodinné prídavky Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: CMC Chrasť, v. o. s.
24.34 €
OcÚ kancelársky materiál Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: PP COMP, s. r. o.
235.50 €
VO, OcÚ elektrina Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Východoslovenská energetika, a. s.
570.35 €
MŠ - elektrina Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Východoslovenská energetika, a. s.
133.13 €
ZŠ - elektrina Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Východoslovenská energetika, a. s.
184.50 €
AČ, OcÚ telefón Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Slovak Telekom, a. s.
92.71 €
ZŠ - telefón Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Slovak Telekom, a. s.
22.01 €
ŠJ - potraviny Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: CMC Chrasť, v. o. s.
421.09 €
ŠJ - potraviny Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: NORD Svit
78.01 €
Softwarové služby Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Remek, s. r. o.
624.00 €
ZŠ papier Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: OFFICE DEPOT, s. r. o.
70.87 €
Cesty-dopravné značky Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Značky, s. r. o.
455.76 €
ŠJ - potraviny Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Tatranská mliekáreň, a. s.
27.77 €
Komunálny odpad Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Brantner nova, s. r. o.
254.65 €
BRKO Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Brantner nova, s. r. o.
18.00 €
Voda za máj 2019 Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Obec Matejovce nad Hornádom
987.08 €
ZŠ - kurz prvej pomoci Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Slovenský Červený kríž
100.00 €
OcÚ telefón Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Slovak Telekom, a. s.
40.79 €
ŠJ - potraviny Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: INMEDIA, s. r. o.
101.52 €
ŠJ - potraviny Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: INMEDIA, s. r. o.
72.31 €
Komunálny odpad Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Brantner nova, s. r. o.
699.66 €
KSC plyn Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: SPP - distribúcia, a. s.
96.00 €
ŠJ plyn Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: SPP - distribúcia, a. s.
29.00 €
ZŠ - plyn Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: SPP - distribúcia, a. s.
518.00 €
Autobusový spoj Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Eurobus, a. s.
36.51 €
Výkon zodpovednej osoby Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: osobnyudaj.sk, s. r. o.
42.00 €
OcÚ telefón Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Telefónica Slovakia, s. r. o.
3.63 €
ZŚ za služby Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: GLENN, s. r. o.
280.00 €
ŠJ - potraviny Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Tatranská mliekáreň, a. s.
0.03 €
ŠJ - potraviny Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Tatranská mliekáreň, a. s.
92.54 €
Rodinné prídavky Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: CMC Chrasť, v. o. s.
23.34 €
Rodinné prídavky Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: CMC Chrasť, v. o. s.
24.34 €
Rodinné prídavky Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: CMC Chrasť, v. o. s.
24.34 €
Rodinné prídavky Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: CMC Chrasť, v. o. s.
24.34 €
DHZ - odevy, prilby, obuv Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: FLORIÁN, s. r. o.
1603.33 €
Voda - rozbory Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: EL, s. r. o.
107.22 €
OcÚ, AČ - telefón Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Slovak Telekom, a. s.
73.21 €
ŠJ - potraviny Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Tatranská mliekáreň, a. s.
69.73 €
ŠJ - potraviny Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Tatranská mliekáreň, a. s.
25.60 €
ŠJ - potraviny Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: NORD Svit
112.59 €
ZŠ - elektrina Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Východoslovenská energetika, a. s.
173.78 €
MŠ - elektrina Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Východoslovenská energetika, a. s.
160.03 €
VO, OcÚ elektrina Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Východoslovenská energetika, a. s.
507.30 €
Komunálny a objemový odpad Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Brantner nova, s. r. o.
903.91 €
BRKO Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Brantner nova, s. r. o.
18.00 €
ŠJ - potraviny Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: CMC Chrasť, v. o. s.
430.56 €
ŠJ - potraviny Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: INMEDIA, s. r. o.
96.84 €
ŠJ - potraviny Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: INMEDIA, s. r. o.
137.79 €
ZŠ - telefón Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Slovak Telekom, a. s.
22.01 €
OcÚ telefón Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Slovak Telekom, a. s.
40.10 €
SŠ, ŠJ, KSC elektrina Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Východoslovenská energetika, a. s.
506.00 €
ŠJ elektrina Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Východoslovenská energetika, a. s.
277.00 €
MŠ - kancelársky papier Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: PP COMP, s. r. o.
20.00 €
OcÚ - kancelárske potreby Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: PP COMP, s. r. o.
110.00 €
Autobusový spoj Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Eurobus, a. s.
36.51 €
Voda za apríl 2019 Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Obec Matejovce nad Hornádom
925.23 €
Vývoz kontajnerov Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: ST Vývoz odpadu, s. r. o.
990.40 €
ŠJ bio roztok Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Petr Mrázek
90.00 €
ZŠ - plyn Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: SPP - distribúcia, a. s.
518.00 €
ŠJ plyn Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: SPP - distribúcia, a. s.
29.00 €
KSC plyn Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: SPP - distribúcia, a. s.
96.00 €
OcÚ telefón Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Telefónica Slovakia, s. r. o.
2.48 €
PC oprava Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Peter Kšan
100.00 €
Komunálny odpad Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Brantner nova, s. r. o.
485.69 €
Výkon zodpovednej osoby Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: osobnyudaj.sk, s. r. o.
42.00 €
ŠJ - potraviny Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: NORD Svit
107.72 €
AČ pracovné náradie Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: BALARO, s. r. o.
129.49 €
OcÚ, AČ - telefón Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Slovak Telekom, a. s.
88.66 €
ŠJ - potraviny Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Tatranská mliekáreň, a. s.
39.92 €
Rodinné prídavky Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: CMC Chrasť, v. o. s.
24.34 €
Rodinné prídavky Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: CMC Chrasť, v. o. s.
24.34 €
Rodinné prídavky Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: CMC Chrasť, v. o. s.
23.34 €
Rodinné prídavky Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: CMC Chrasť, v. o. s.
23.34 €
Rodinné prídavky Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: CMC Chrasť, v. o. s.
24.34 €
ŠJ - potraviny Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Tatranská mliekáreň, a. s.
71.40 €
Pranie obrusov Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: EUROnline
58.06 €
ZŠ - elektrina Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Východoslovenská energetika, a. s.
180.47 €
MŠ - elektrina Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Východoslovenská energetika, a. s.
158.08 €
VO, OcÚ elektrina Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Východoslovenská energetika, a. s.
605.57 €
ŠJ - potraviny Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: CMC Chrasť, v. o. s.
699.25 €
ŠJ - potraviny Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: INMEDIA, s. r. o.
47.12 €
ŠJ - potraviny Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: INMEDIA, s. r. o.
150.57 €
Komunálny odpad Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Brantner nova, s. r. o.
295.33 €
BRKO Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Brantner nova, s. r. o.
18.00 €
ZŠ - telefón Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Slovak Telekom, a. s.
21.32 €
ŠJ materiálno-spotr. normy Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Ballux, s. r. o.
55.80 €
OcÚ poistné Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Generali Poisťovňa, a. s.
468.91 €
OcÚ telefón Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Slovak Telekom, a. s.
41.27 €
Voda za marec 2019 Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Obec Matejovce nad Hornádom
952.39 €
Služby vykonané traktorom Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: LESOSTYLL, s. r. o.
660.00 €
Služby technika PO Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Ing. Martin Macala
118.37 €
Autobusový spoj Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Eurobus, a. s.
36.51 €
Komunálny odpad Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Brantner nova, s. r. o.
442.15 €
OcÚ právne služby Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: JUDr. Peter Baláška, advokát
103.48 €
Členské za r. 2019 Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: SEZO-Spiš, združenie obcí
33.00 €
Príspevok na realizáciu tried. odpadu Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: SEZO-Spiš, združenie obcí
547.80 €
KSC plyn Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: SPP - distribúcia, a. s.
96.00 €
ZŠ plyn Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: SPP - distribúcia, a. s.
518.00 €
ŠJ plyn Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: SPP - distribúcia, a. s.
29.00 €
ŠJ - potraviny Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Tatranská mliekáreň, a. s.
35.86 €
Výkon zodpovednej osoby Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: osobnyudaj.sk, s. r. o.
42.00 €
OcÚ telefón Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Telefónica Slovakia, s. r. o.
2.24 €
OcÚ služby technika PO Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Ing. Martin Macala
72.00 €
Rodinné prídavky Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: CMC Chrasť, v. o. s.
24.34 €
Rodinné prídavky Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: CMC Chrasť, v. o. s.
24.34 €
Rodinné prídavky Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: CMC Chrasť, v. o. s.
24.34 €
Rodinné prídavky Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: CMC Chrasť, v. o. s.
24.34 €
Rodinné prídavky Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: CMC Chrasť, v. o. s.
24.34 €
ŠJ - potraviny Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: NORD Svit
136.59 €
ŠJ - potraviny Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Tatranská mliekáreň, a. s.
69.94 €
OcÚ, AČ telefón Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Slovak Telekom, a. s.
85.49 €
BRKO Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Brantner nova, s. r. o.
18.00 €
ZŠ - elektrina Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Východoslovenská energetika, a. s.
161.10 €
VO, OcÚ elektrina Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Východoslovenská energetika, a. s.
698.86 €
MŠ - elektrina Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Východoslovenská energetika, a. s.
153.19 €
ŠJ - potraviny Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: INMEDIA, s. r. o.
86.66 €
Rybársky lístok Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: ŠEVT, a. s.
10.20 €
AČ pracovné náradie Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: BALARO, s. r. o.
299.80 €
Úroky z omeškania Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Slovenský pozemkový fond
6.32 €
Odchyt túlavých psov Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Mesto Spišská Nová Ves
152.80 €
ZŠ - telefón Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Slovak Telekom, a. s.
22.01 €
ŠJ - potraviny Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: NORD Svit
103.50 €
ŠJ - potraviny Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: CMC Chrasť, v. o. s.
235.49 €
Komunálny odpad Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Brantner nova, s. r. o.
319.54 €
Autobusový spoj Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Eurobus, a. s.
36.51 €
OcÚ telefón Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Slovak Telekom, a. s.
40.75 €
Kancelárske potreby - voľby prezidenta Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: PP COMP, s. r. o.
25.00 €
OcÚ - kancelárske potreby Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: PP COMP, s. r. o.
484.00 €
ZŠ projekt Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: GLENN, s. r. o.
340.00 €
Komunálny odpad Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Brantner nova, s. r. o.
404.08 €
ZŠ - plyn Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: SPP - distribúcia, a. s.
518.00 €
ŠJ plyn Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: SPP - distribúcia, a. s.
29.00 €
Plyn - KSC Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: SPP - distribúcia, a. s.
96.00 €
Voda za február 2019 Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Obec Matejovce nad Hornádom
753.06 €
ŠJ - potraviny Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: INMEDIA, s. r. o.
216.56 €
ŠJ - potraviny Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: INMEDIA, s. r. o.
31.20 €
Výkon zodpovednej osoby Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: osobnyudaj.sk, s. r. o.
42.00 €
OcÚ telefón Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Telefónica Slovakia, s. r. o.
5.21 €
Rozbor vody Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: EL, s. r. o.
107.22 €
Plyn - ZŠ Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: SPP - distribúcia, a. s.
518.00 €
Plyn - KSC Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: SPP - distribúcia, a. s.
96.00 €
Plyn - ŠJ Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: SPP - distribúcia, a. s.
29.00 €
AČ pracovné náradie Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Nezábudka, s. r. o.
300.20 €
ZŠ - hmotná núdza Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Miva Market, s. r. o.
348.60 €
ZŠ - čistiace prostriedky Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Miva Market, s. r. o.
582.14 €
Rodinné prídavky Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: CMC Chrasť, v. o. s.
24.34 €
Rodinné prídavky Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: CMC Chrasť, v. o. s.
24.34 €
Rodinné prídavky Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: CMC Chrasť, v. o. s.
24.34 €
Rodinné prídavky Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: CMC Chrasť, v. o. s.
24.34 €
Rodinné prídavky Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: CMC Chrasť, v. o. s.
24.34 €
Vývoz odpadu Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: ST Vývoz odpadu, s. r. o.
261.60 €
Plyn - KSC, ŠJ, ZŠ Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: SPP - distribúcia, a. s.
650.00 €
Plyn - KSC, ŠJ, ZŠ Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: SPP - distribúcia, a. s.
1152.17 €
Voľby prezidenta - vlajka Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: OBEC Chrasť nad Hornádom
12.94 €
Odmena za licenciu Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: SOZA
14.28 €
Voda za január 2019 Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Obec Matejovce nad Hornádom
946.13 €
OcÚ, AČ - telefón Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Slovak Telekom, a. s.
77.54 €
Poplatok za služby Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Rozhlas a televízia Slovenska
224.16 €
BRKO Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Brantner nova, s. r. o.
18.00 €
Elektrina ZŠ Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Východoslovenská energetika, a. s.
191.13 €
Elektrina - MŠ Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Východoslovenská energetika, a. s.
190.27 €
Elektrina - VO, OcÚ Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Východoslovenská energetika, a. s.
657.45 €
OcÚ - kancelárske potreby Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: PP COMP, s. r. o.
238.00 €
Montáž vianočného stromčeka Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Bohuš Bednár
60.00 €
Odchyt túlavých psov Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: MVDr. Albert Martinko
20.00 €
ZŠ - telefón Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Slovak Telekom, a. s.
26.64 €
ŠJ - potraviny Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: CMC Chrasť, v. o. s.
747.11 €
Elektrina - ŠJ Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Východoslovenská energetika, a. s.
277.00 €
Elektrina - SŠ, ŠJ, KSC Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Východoslovenská energetika, a. s.
506.00 €
Služby vykonané traktorom Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: LESOSTYLL, s. r. o.
900.00 €
ŠJ - potraviny Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: INMEDIA, s. r. o.
111.58 €
Komunálny odpad Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Brantner nova, s. r. o.
399.47 €
OcÚ telefón Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Slovak Telekom, a. s.
40.66 €
Pranie obrusov Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: EUROnline
80.18 €
ŠJ - potraviny Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: NORD Svit
120.59 €
Plyn - ŠJ, KSC, ZŠ Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: SPP - distribúcia, a. s.
650.00 €
Výkon zodpovednej osoby Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: osobnyudaj.sk, s. r. o.
42.00 €
Autobusový spoj Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Eurobus, a. s.
36.51 €
OcÚ telefón Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Telefónica Slovakia, s. r. o.
8.00 €
Odchyt túlavých psov Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Mesto Spišská Nová Ves
49.80 €
ZŠ - dezinsekcia Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: KLEIN DDD - asanačná služba
128.00 €
Drevo Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Združenie Majetnosť a Urbár
160.00 €
Odmeny výkonným umelcon Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Slovgram
38.40 €
Údržba distribučnej siete Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: SPP - distribúcia, a. s.
29.98 €
Rodinné prídavky Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: CMC Chrasť, v. o. s.
23.68 €
Rodinné prídavky Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: CMC Chrasť, v. o. s.
23.68 €
Rodinné prídavky Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: CMC Chrasť, v. o. s.
23.68 €
Rodinné prídavky Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: CMC Chrasť, v. o. s.
23.68 €
Rodinné prídavky Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: CMC Chrasť, v. o. s.
23.68 €
ŠJ - potraviny Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Tatranská mliekáreň, a. s.
70.15 €
ŠJ - potraviny Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Tatranská mliekáreň, a. s.
48.29 €
ŠJ - aktualizácia a servis Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: SOFT-GL, s. r. o.
39.24 €
Nájom Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava
10.00 €
Odchyt psov Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: MVDr. Albert Martinko
14.00 €
OcÚ, AČ - telefón Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Slovak Telekom, a. s.
154.28 €
Vyúčtovacia FA za plyn Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: SPP - distribúcia, a. s.
728.66 €
ŠJ - potraviny Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: INMEDIA, s. r. o.
5.86 €
ŠJ - potraviny Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: INMEDIA, s. r. o.
140.40 €
ŠJ - potraviny Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: CMC Chrasť, v. o. s.
275.18 €
ŠJ - potraviny Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: NORD Svit
117.87 €
AČ - pracovné náradie Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Nezábudka, s. r. o.
300.08 €
Plyn - ŠJ, KSC, ZŠ Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: SPP - distribúcia, a. s.
650.00 €
Vyúčtovacia FA - ŠJ Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Východoslovenská energetika, a. s.
326.82 €
Vyúčtovacia FA - SŠ, ŠJ, KSC Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Východoslovenská energetika, a. s.
174.98 €
ZŠ - elektrina Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Východoslovenská energetika, a. s.
164.06 €
MŠ - elektrina Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Východoslovenská energetika, a. s.
157.81 €
VO, OcÚ elektrina Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Východoslovenská energetika, a. s.
663.43 €
ZŠ - telefón Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Slovak Telekom, a. s.
44.97 €
ŠJ - potraviny Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: INMEDIA, s. r. o.
87.31 €
82,78 Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: INMEDIA, s. r. o.
82.78 €
ŠJ - potraviny Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: CMC Chrasť, v. o. s.
563.98 €
Úrok z omeškania Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Východoslovenská energetika, a. s.
3.40 €
Vyúčtovanie úroku z omeškania Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Východoslovenská energetika, a. s.
8.79 €
OcÚ telefón Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Telefónica Slovakia, s. r. o.
2.40 €
ZŠ - elektrina - vyúčtovanie Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: VSE, s. r. o.
1520.03 €
ŠJ potraviny Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Mäsokombinát NORD SVIT, s. r. o.
114.56 €
ŠJ potraviny Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Mäsokombinát NORD SVIT, s. r. o.
114.32 €
ŠJ potraviny Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: INMEDIA, s. r. o.
23.44 €
ŠJ potraviny Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: INPROST, s. r. o.
133.36 €
ŠJ potraviny Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Tatranská mliekáreň, a. s.
29.83 €
ŠJ potraviny Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Tatranská mliekáreň, a. s.
28.15 €
ŠJ potraviny Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Tatranská mliekáreň, a. s.
34.56 €
ŠJ potraviny Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Tatranská mliekáreň, a. s.
36.59 €
ŠJ potraviny Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: INMEDIA, s. r. o.
109.32 €
ŠJ potraviny Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Mäsokombinát NORD SVIT, s. r. o.
99.46 €
ŠJ potraviny Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: INMEDIA, s. r. o.
77.10 €
ŠJ potraviny Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: INMEDIA, s. r. o.
17.42 €
ŠJ potraviny Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: INMEDIA, s. r. o.
90.96 €
ŠJ potraviny Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: INMEDIA, s. r. o.
95.58 €
ŠJ potraviny Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Tatranská mliekáreň, a. s.
61.56 €
ŠJ potraviny Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Mäsokombinát NORD SVIT, s. r. o.
88.91 €
ŠJ potraviny Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Tatranská mliekáreň, a. s.
29.83 €
ŠJ potraviny Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Poľnohospodárske družstvo "Rozkvet"
320.00 €
ŠJ potraviny Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: INMEDIA, s. r. o.
66.52 €
ŠJ potraviny Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: INMEDIA, s. r. o.
172.48 €
ŠJ potraviny Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Tatranská mliekáreň, a. s.
50.40 €
ŠJ potraviny Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Tatranská mliekáreň, a. s.
9.60 €
ŠJ potraviny Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Tatranská mliekáreň, a. s.
31.86 €
ŠJ potraviny Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Tatranská mliekáreň, a. s.
9.60 €
ŠJ potraviny Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Tatranská mliekáreň, a. s.
31.68 €
ŠJ potraviny Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Tatranská mliekáreň, a. s.
16.34 €
ŠJ potraviny Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Tatranská mliekáreň, a. s.
18.26 €
ŠJ potraviny Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: INMEDIA, s. r. o.
28.51 €
ŠJ potraviny Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Tatranská mliekáreň, a. s.
68.26 €
ŠJ potraviny Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Mäsokombinát NORD SVIT, s. r. o.
149.44 €
ŠJ potraviny Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: INMEDIA, s. r. o.
28.51 €
ŠJ potraviny Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: INMEDIA, s. r. o.
132.45 €
ŠJ potraviny Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: INMEDIA, s. r. o.
33.54 €
ŠJ potraviny Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: INMEDIA, s. r. o.
17.42 €
ŠJ potraviny Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: INMEDIA, s. r. o.
45.56 €
ŠJ potraviny Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: INMEDIA, s. r. o.
28.51 €
ŠJ potraviny Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: INMEDIA, s. r. o.
34.20 €
ŠJ potraviny Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: INMEDIA, s. r. o.
30.36 €
ŠJ potraviny Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: CMC Chrasť, v. o. s.
497.46 €
ŠJ potraviny Dod.: Mäsokombinát NORD SVIT, s. r. o.
130.33 €
ŠJ potraviny Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: INMEDIA, s. r. o.
247.59 €
ŠJ potraviny Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: LUJAN PLUS, s. r. o.
385.94 €
ŠJ potraviny Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: INMEDIA, s. r. o.
46.17 €
ŠJ potraviny Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: INMEDIA, s. r. o.
57.28 €
ŠJ potraviny Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Tatranská mliekáreň, a. s.
18.26 €
ŠJ potraviny Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Mäsokombinát NORD SVIT, s. r. o.
113.42 €
ŠJ potraviny Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: INMEDIA, s. r. o.
60.92 €
ŠJ potraviny Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: INMEDIA, s. r. o.
28.51 €
ŠJ potraviny Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Mäsokombinát NORD SVIT, s. r. o.
130.69 €
ŠJ potraviny Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Tatranská mliekáreň, a. s.
18.26 €
ŠJ potraviny Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Poľnohospodárske družstvo "Rozkvet"
50.00 €
ŠJ potraviny Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: CMC Chrasť, v. o. s.
558.86 €
ŠJ potraviny Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Tatranská mliekáreň, a. s.
68.98 €
ŠJ potraviny Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Mäsokombinát NORD SVIT, s. r. o.
115.19 €
ŠJ potraviny Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Tatranská mliekáreň, a. s.
60.70 €
ŠJ potraviny Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Tatranská mliekáreň, a. s.
60.70 €
ŠJ potraviny Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Tatranská mliekáreň, a. s.
60.70 €
ŠJ potraviny Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Tatranská mliekáreň, a. s.
60.70 €
ŠJ potraviny Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: CMC Chrasť, v. o. s.
386.97 €
ŠJ potraviny Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: CMC Chrasť, v. o. s.
571.34 €
ŠJ potraviny Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: CMC Chrasť, v. o. s.
555.09 €
ŠJ potraviny Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Mäsokombinát NORD SVIT, s. r. o.
121.93 €
ŠJ - potraviny Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Tatranská mliekáreň, a. s.
31.68 €
Voda za 9/2013 Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Obec Matejovce nad Hornádom
849.17 €
CVČ - ZŠ preprava osôb Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: SPIŠBUS, s.r. o.
80.00 €
Úrok z omeškania Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: VSE, s. r. o.
12.05 €
Poplatok za posun splatnosti Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: RWE Gas Slovensko, s. r. o.
4.00 €
Autobusový spoj Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Eurobus, a. s.
36.51 €
Čistenie obrusov Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: EUROnline
22.99 €
Prenájom 24.10.2013 - 31.12.2013 Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava
1.89 €
MŠ - telefón Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Slovak Telekom, a. s.
16.92 €
OcÚ telefón Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Slovak Telekom, a. s.
57.18 €
ŠJ plyn 1.12.2013 - 31.12.2013 Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: RWE Gas Slovensko, s. r. o.
27.00 €
Komunálny odpad 7/2013 Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Ekover, s. r. o.
1166.93 €
KSC plyn - 1.12.2013 - 18.1.2014 Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: SPP - distribúcia, a. s.
73.00 €
OcÚ - splátka za nájom Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Slovenský pozemkový fond
424.02 €
OcÚ telefón Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Slovak Telekom, a. s.
23.92 €
Antivírusový program Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: ESET, s. r. o.
65.45 €
MŠ - telefón Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Slovak Telekom, a. s.
16.92 €
AČ pracovné naradie Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: MAJSTER CENTRUM, s. r. o.
231.48 €
Ocú Palivové drevo Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Agromajer HOK, s. r. o.
450.00 €
OcÚ telefón Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Slovak Telekom, a. s.
58.99 €
AČ - palivá, oleje Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: ADAM OIL, s. r. o.
23.28 €
Technik PO Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Livonec, s. r. o.
59.75 €
OcÚ telefón Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Telefónica Slovakia, s. r. o.
0.78 €
MŠ - uč. pomôcky Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Doc. RNDr. Viera Uherčíková, CSc.
6.06 €
AČ - PHM Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: ADAM OIL, s. r. o.
88.50 €
vodovod - zváranie Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: MIVA, s. r. o.
120.22 €
vodovod - zváranie Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: MIVA, s. r. o.
120.22 €
KSC - revízia e. zariadenia Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Peter Darvaši
120.00 €
KSC - plyn Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: SPP - distribúcia, a. s.
78.53 €
KSC - plyn 1.11.2013 - 30.11.2013 Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: SPP - distribúcia, a. s.
73.00 €
Komunálny odpad Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Brantner nova, s. r. o.
394.74 €
Komunálny odpad Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Brantner nova, s. r. o.
332.40 €
AČ - pracovné náradie Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: MAJSTER CENTRUM, s. r. o.
224.17 €
KSC - plyn 1.10.2013 - 31.10.2013 Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: SPP - distribúcia, a. s.
73.00 €
KSC - plyn 1.9.2013 - 30.9.2013 Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: SPP - distribúcia, a. s.
73.00 €
ŠJ - elektrina 1.9.2013 - 30.11.2013 Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: VSE, s. r. o.
201.00 €
MŠ - hmotná núdza Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Jarka, s. r. o.
33.20 €
OcÚ telefón Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Slovak Telekom, a. s.
94.45 €
MŠ - telefón Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Slovak Telekom, a. s.
38.00 €
OcÚ telefón Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Slovak Telekom, a. s.
26.60 €
OcÚ telefón Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Slovak Telekom, a. s.
31.97 €
OcÚ telefón Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Telefónica Slovakia, s. r. o.
0.61 €
ŠJ - plyn Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: RWE Gas Slovensko, s. r. o.
27.00 €
OcÚ elektrina Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: VSE, s. r. o.
2204.00 €
ŠJ - farby Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: EM Centrum, s. r. o.
298.90 €
MŠ - farby Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: EM Centrum, s. r. o.
400.00 €
Oprava vodovodu Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Imrich Kurilla
270.00 €
Voda za august 2013 Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Obec Matejovce nad Hornádom
1298.42 €
Rozšírenie NN siete Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: LBS, s. r. o.
2579.84 €
OcÚ - cement Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: GIZI, s. r. o.
144.72 €
AČ - pracovné náradie Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: MAJSTER CENTRUM, s. r. o.
227.23 €
Vodovod - kapit. výdavok Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: CMC Chrasť, v. o. s.
912.24 €
Oprava VO Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Peter Čikovský
215.00 €
AČ - oprava krovinorezu + furík Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: AGRO-spiš, s. r. o.
84.10 €
AČ - oprava krovinorezu Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: AGRO-spiš, s. r. o.
54.79 €
208 Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Peter Čikovský
208.00 €
848,34 Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Obec Matejovce nad Hornádom
848.34 €
Voda za 07/2013 Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Obec Matejovce nad Hornádom
1237.40 €
AČ stravné lístky III. Q 2013 Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: LE CHEQUE DEJEUNER, s. r. o.
1328.04 €
OcÚ stravné lístky - III. Q 2013 Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: LE CHEQUE DEJEUNER, s. r. o.
501.31 €
ŠJ - chladnička Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Planeo Elektro Sp. Nová Ves
279.00 €
AČ - prac. ochr. prostriedky Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: MAJSTER CENTRUM, s. r. o.
216.53 €
OcÚ - toner Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Vladimír Jankovč - Aktiva
58.44 €
OcÚ - kancelársky papier Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: PP COMP, s. r. o.
22.50 €
Čistenie obrusov Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: EUROnline
36.50 €
OcÚ - kancelársky papier Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: PP COMP, s. r. o.
18.50 €
MŠ - telefón Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Slovak Telekom, a. s.
16.92 €
OcÚ telefón Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Slovak Telekom, a. s.
64.46 €
KSC - plyn Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: SPP - distribúcia, a. s.
73.00 €
AČ - žacie lanko Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: AGRO-spiš, s. r. o.
23.40 €
OcÚ materiál Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Tehelňa STOVA, s. r. o.
347.32 €
ŠJ plyn Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: RWE Gas Slovensko, s. r. o.
27.00 €
Autobusový spoj Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Eurobus, a. s.
36.51 €
OcÚ telefón Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Slovak Telekom, a. s.
64.92 €
OcÚ telefón Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Slovak Telekom, a. s.
25.91 €
OcÚ telefón Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Slovak Telekom, a. s.
30.83 €
Stavebný dozor - roz. NN a VO Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Trinex, s. r. o.
300.00 €
OcÚ elektrina Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: VSE, s. r. o.
1904.00 €
OcÚ stravné lístky II. Q Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: LE CHEQUE DEJEUNER, s. r. o.
485.77 €
MŠ - telefón Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Slovak Telekom, a. s.
16.69 €
OcÚ telefón Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Slovak Telekom, a. s.
51.98 €
MŠ - podlahárske práce Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Klement Sabol
2662.91 €
Oprava kopírky Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: DATAS - združenie
218.80 €
201 Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Východoslovenská distribučná, a. s.
201.00 €
AČ - stravné lístky Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: LE CHEQUE DEJEUNER, s. r. o.
1200.61 €
Komunálny odpad Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Brantner nova, s. r. o.
363.44 €
Audítorské služby Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: HURINES, s. r. o.
600.00 €
AČ - krovinorez Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: MAJSTER CENTRUM, s. r. o.
903.80 €
Rekonštrukcia VO Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: LBS, s. r. o.
1298.52 €
KSC - plyn Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: SPP - distribúcia, a. s.
73.00 €
ŠJ plyn Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: RWE Gas Slovensko, s. r. o.
27.00 €
Funkcia technika PO Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Livonec, s. r. o.
59.75 €
MŠ - autobusová preprava osôb Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: SPIŠBUS, s.r. o.
20.50 €
Rozšírenie NN siete, VO Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: LBS, s. r. o.
2875.93 €
KSC - plyn Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: SPP - distribúcia, a. s.
73.00 €
ŠJ - čistiace prostriedky Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: CMC Chrasť, v. o. s.
299.15 €
Autobusový spoj Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Eurobus, a. s.
36.51 €
OcÚ telefón Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Telefónica Slovakia, s. r. o.
2.72 €
Komunálny odpad Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Ekover, s. r. o.
623.24 €
MŠ - stravné lístky Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: LE CHEQUE DEJEUNER, s. r. o.
136.02 €
OcÚ telefón Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Slovak Telekom, a. s.
23.74 €
Zameranie polohopisu Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Ing. Miloš Ondruš Geofix
250.00 €
KD - farby na maľovanie Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: EM Centrum, s. r. o.
399.30 €
AČ - pracovné náradie Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: MAJSTER CENTRUM, s. r. o.
297.76 €
MŠ - toner Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: PC Netwok, s. r. o.
33.60 €
Voda za máj 2013 Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Obec Matejovce nad Hornádom
1214.42 €
ŠJ - zemný plyn Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: RWE Gas Slovensko, s. r. o.
27.00 €
Odpadové nádoby Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Vlastimil Furman - IMATEX
509.40 €
OcÚ - telefón Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Slovak Telekom, a. s.
61.41 €
Trovy právneho zastupovania Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: JUDr. Zuzana Kolláová
29.29 €
AČ pracovné naradie Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: MAJSTER CENTRUM, s. r. o.
433.99 €
Cement Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Tehelňa STOVA, s. r. o.
189.13 €
MŠ - telefón Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Slovak Telekom, a. s.
12.40 €
Uhlová brúska Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: MAJSTER CENTRUM, s. r. o.
99.90 €
Fa za doménu, webhosting Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Webex media, s. r. o.
144.00 €
23,49 Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: CMC Chrasť, v. o. s.
23.49 €
ŠJ - stravné lístky Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: LE CHEQUE DEJEUNER, s. r. o.
224.22 €
Čistenie obrusov Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: EUROnline
35.49 €
OcÚ - čistenie obrúsov Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: EUROnline
36.74 €
Autobusový spoj Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Eurobus, a. s.
36.51 €
Autobusový spoj Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Eurobus, a. s.
36.51 €
Autobusový spoj Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Eurobus, a. s.
36.51 €
Komunálny odpad Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Ekover, s. r. o.
627.95 €
Komunálny odpad Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Brantner nova, s. r. o.
346.48 €
Cement Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: GIZI, s. r. o.
32.76 €
VO - rekonštrukcia Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: LBS, s. r. o.
1418.51 €
OcÚ - toner do kopírky Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Vladimír Jankovč - Aktiva
58.50 €
Inzercia, reklama Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Neo Slovakia, s. r. o.
62.00 €
Odmena výkon. úmelcom Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Slovgram
33.50 €
OcÚ - kancelár. potreby Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: PP COMP, s. r. o.
41.90 €
MŠ - občerstvenie Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Pavol Toporcer
33.80 €
MŠ - darčekové poukážky Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Schwabik, s. r. o.
20.00 €
Fa za používanie SW Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Remek, s. r. o.
606.00 €
Vytýčenie NN siete Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Ing. Miloš Ondruš Geofix
130.00 €
ŠJ - občerstvenie Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Pavol Toporcer
50.60 €
ŠJ - darčekové poukážky Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Schwabik, s. r. o.
30.00 €
Oprava verejného osvetlenia Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Peter Čikovský
348.80 €
KSC plyn Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Obec Matejovce nad Hornádom
73.00 €
Voda za apríl 2013 Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Obec Matejovce nad Hornádom
803.20 €
ŠJ plyn Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: RWE Gas Slovensko, s. r. o.
27.00 €
OcÚ telefón Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Slovak Telekom, a. s.
52.94 €
MŠ telefón Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Slovak Telekom, a. s.
11.93 €
OcÚ elektrina Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: VSE, s. r. o.
1904.00 €
ŠJ elektrina Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: VSE, s. r. o.
201.00 €
Oprava a údržba traktora Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Roman Čisár
500.00 €
Rozšírenie plynovodu Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: TZB - komplet, s. r. o.
13395.47 €
OcÚ telefón Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Slovak Telekom, a. s.
24.73 €
Voda za marec 2013 Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Obec Matejovce nad Hornádom
730.91 €
OcÚ - funkcia tech. PO Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Livonec, s. r. o.
29.88 €
KSC - plyn Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: SPP - distribúcia, a. s.
73.00 €
Komunálny odpad Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Brantner nova, s. r. o.
484.26 €
Vývoz komunál. odpadu Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Brantner nova, s. r. o.
328.02 €
OcÚ - stravné lístky Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: LE CHEQUE DEJEUNER, s. r. o.
479.56 €
AČ - stravné lístky Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: LE CHEQUE DEJEUNER, s. r. o.
1306.28 €
Komunálny odpad Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Ekover, s. r. o.
525.72 €
KSC plyn Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: SPP - distribúcia, a. s.
73.00 €
MŠ - toner do tlačiarne Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: PC Netwok, s. r. o.
33.60 €
ŠJ plyn Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: RWE Gas Slovensko, s. r. o.
27.00 €
ocÚ kancelársky papier Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: PP COMP, s. r. o.
37.00 €
OcÚ oprava PC Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Peter Kšan
18.00 €
KSC plyn Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: SPP - distribúcia, a. s.
73.00 €
KSC - odborná prehliadka Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Livonec, s. r. o.
25.39 €
OcÚ - odbor. prehliadka Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Livonec, s. r. o.
180.86 €
Krízová situácia - odhŕňanie snehu Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Imrich Kurilla
240.00 €
VO údržba Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: LBS, s. r. o.
2364.00 €
Voda za január 2013 Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Obec Matejovce nad Hornádom
943.53 €
ŠJ - plyn Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: RWE Gas Slovensko, s. r. o.
27.00 €
Voda Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Obec Matejovce nad Hornádom
812.82 €
OcÚ telefón Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Slovak Telekom, a. s.
58.98 €
Poplatok autor. zväzu Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: SOZA
14.28 €
AČ - ochranné prac. prostriedky Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: MAJSTER CENTRUM, s. r. o.
163.68 €
Komunálny odpad Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Brantner nova, s. r. o.
346.79 €
Komunálny odpad Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Brantner nova, s. r. o.
323.87 €
Komunálny odpad Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Brantner nova, s. r. o.
351.40 €
Komunálny odpad Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Brantner nova, s. r. o.
455.78 €
Pripojovací príplatok Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Východoslovenská distribučná, a. s.
738.00 €
VO - provizórne propojenie Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: LBS, s. r. o.
201.00 €
AČ - odhŕňač na sneh Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: MAJSTER CENTRUM, s. r. o.
162.67 €
OcÚ elektrina Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: VSE, s. r. o.
1904.00 €
ŠJ - elektrina Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: VSE, s. r. o.
201.00 €
Poradenstvo Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Ing. Mária Ertlová
120.00 €
MŠ - hračky Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: HOBLA H Slovensko, s. r. o.
258.96 €
AČ - pracovné náradie Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: CMC Chrasť, v. o. s.
250.85 €
KSC - vyúčtovanie plynu Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: SPP - distribúcia, a. s.
-291.42 €
AČ - pracovné náradie Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: MAJSTER CENTRUM, s. r. o.
112.74 €
AČ - ochranné prac. prostriedky Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: MAJSTER CENTRUM, s. r. o.
55.40 €
Komunálny odpad Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Brantner nova, s. r. o.
312.05 €
Komunálny odpad Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Brantner nova, s. r. o.
345.09 €
Autobusový spoj Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Eurobus, a. s.
36.51 €
IBV - rozšírenie NN siete Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: AGLO - projekčná kancelária, Ing. Marcel Novák
50.00 €
OcÚ telefón Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Slovak Telekom, a. s.
56.00 €
Nájom Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Slovenský pozemkový fond
424.02 €
OcÚ - stravné lístky Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: LE CHEQUE DEJEUNER, s. r. o.
488.34 €
AČ - stravné lístky Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: LE CHEQUE DEJEUNER, s. r. o.
594.01 €
Uloženie káblu pre obec. rozhlas Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: LBS, s. r. o.
2160.00 €
Voda za 12/2012 Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Obec Matejovce nad Hornádom
792.76 €
Predaj palivového dreva Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Agromajer HOK, s. r. o.
150.00 €
OcÚ elektrina - vyúčtovanie 2012 Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: VSE, s. r. o.
-6297.43 €
Oprava obecnej komunikácie Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Imrich Kurilla
952.80 €
AČ - pracovné náradie Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: MAJSTER CENTRUM, s. r. o.
166.63 €
Voda Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Obec Matejovce nad Hornádom
3247.78 €
Prútené metly Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Agromajer HOK, s. r. o.
160.00 €
OcÚ - PHM Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: ADAM OIL, s. r. o.
119.39 €
Komunálny odpad Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Brantner Krompachy, s. r. o.
954.42 €
Komunálny odpad Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Brantner Krompachy, s. r. o.
484.76 €
Prezentácia obce Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: CBS, s. r. o.
176.40 €
Stará škola - BOZP Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Livonec, s. r. o.
120.00 €
Voda Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Obec Matejovce nad Hornádom
638.97 €
Voda Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Obec Matejovce nad Hornádom
1055.20 €
Lávka cez Hornád Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: STROJSPIŠ, s. r. o.
6500.00 €
Komunálny odpad Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Brantner Krompachy, s. r. o.
1073.83 €
Materiál na rigol Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Tehelňa STOVA, s. r. o.
341.64 €
KSC - plyn Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: SPP - distribúcia, a. s.
101.00 €
MŠ - Pož. charakt. BOZP Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Livonec, s. r. o.
144.00 €
Komunálny odpad Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Ekover, s. r. o.
951.35 €
Voda III. Q 2012 Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Obec Matejovce nad Hornádom
547.71 €
AČ - pracovné náradie Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: MAJSTER CENTRUM, s. r. o.
161.74 €
OcÚ elektrina Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: VSE, s. r. o.
3484.00 €
AČ - stravné lístky Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: LE CHEQUE DEJEUNER, s. r. o.
656.17 €
Používanie SW za r. 2012 Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Remek, s. r. o.
606.00 €
ŠJ - elektrina Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: VSE, s. r. o.
202.00 €
Komunálny odpad Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Brantner nova, s. r. o.
279.85 €
Komunálny odpad Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Brantner nova, s. r. o.
240.75 €
Elektroodpad Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Brantner nova, s. r. o.
56.40 €
Komunálny odpad Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Brantner nova, s. r. o.
224.04 €
Komunálny odpad Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Brantner nova, s. r. o.
471.30 €
Komunálny odpad Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Brantner nova, s. r. o.
344.26 €
Žiadosť o zapoj. do NP TSP Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Občianske združenie LPSI
120.00 €
Komunálny odpad Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Brantner nova, s. r. o.
330.51 €
AČ - pracovné náradie Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: CMC Chrasť, v. o. s.
136.48 €
OcÚ - stravné lístky Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: LE CHEQUE DEJEUNER, s. r. o.
438.48 €
Vyťahovanie žumpy Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: JOGA, s. r. o.
127.42 €
Voda II. Q 2012 Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Obec Matejovce nad Hornádom
547.71 €
KSC - plyn Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: SPP - distribúcia, a. s.
101.00 €
Oprava krovinorezu Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: AGRO-spiš, s. r. o.
116.35 €
Právne služby Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: JUDr. Zuzana Kolláová
183.62 €
Zameranie cesty Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Ing. Miloš Ondruš Geofix
120.00 €
Oprava vody, likv. dopadu Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Jarab Ľubomir
768.00 €
KSC - plyn Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: SPP - distribúcia, a. s.
101.00 €
Komunálny odpad Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Ekover, s. r. o.
605.04 €
Oprava VO Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Peter Čikovský
302.50 €
KSC - plyn Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: SPP - distribúcia, a. s.
101.00 €
AČ - pracovné náradie Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: MAJSTER CENTRUM, s. r. o.
218.60 €
AČ vozík Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: MAJSTER CENTRUM, s. r. o.
206.50 €
OcÚ elektrina Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: VSE, s. r. o.
3484.00 €
údržba vodovodu za II. Q 2012 Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Obec Matejovce nad Hornádom
248.95 €
Prezentácia obce Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: CBS, s. r. o.
176.40 €
KSC - plyn Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: SPP - distribúcia, a. s.
101.00 €
Zriadenie web. aplikácie Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Webex media, s. r. o.
120.00 €
Voda za I. Q 2012 Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Obec Matejovce nad Hornádom
547.71 €
Údržba vody za I. Q 2012 Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Obec Matejovce nad Hornádom
248.95 €
AČ - pracovné náradie Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: MAJSTER CENTRUM, s. r. o.
199.68 €
Voda - vyúčtovanie r. 2011 Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Obec Matejovce nad Hornádom
3621.00 €
OcÚ - stravné lístky Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: LE CHEQUE DEJEUNER, s. r. o.
496.45 €
AČ - stravné lístky Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: LE CHEQUE DEJEUNER, s. r. o.
375.38 €
IBV - plyn - stavebný dozor Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Trinex, s. r. o.
450.00 €
KC - plyn Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: SPP - distribúcia, a. s.
101.00 €
Rekonštrukcia KSC - externý manažment Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: ArtComp, s. r. o.
3800.00 €
AČ - pracovné náradie Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: MAJSTER CENTRUM, s. r. o.
210.53 €
Komunálny odpad Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Brantner Krompachy, s. r. o.
581.05 €
AČ - pracovné náradie Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: MAJSTER CENTRUM, s. r. o.
207.80 €
AČ - pracovné náradie Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: CMC Chrasť, v. o. s.
127.10 €
TJ -servis, údržba Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: AGRO-spiš, s. r. o.
134.87 €
KSC - plyn Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: SPP - distribúcia, a. s.
101.00 €
OcÚ elektrina Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: VSE, s. r. o.
3484.00 €
ŠJ - elektrina Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: VSE, s. r. o.
202.00 €
Záloha na lávku Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: STROJSPIŠ, s. r. o.
1000.00 €
Komunálny odpad Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Brantner nova, s. r. o.
263.42 €
Oprava kopír. stroja Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: DATAS - združenie
203.14 €
ŠJ - čistiace prostriedky Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: CMC Chrasť, v. o. s.
196.55 €
AČ - pracovné náradie Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: CMC Chrasť, v. o. s.
259.80 €
OcÚ - reprezentačné výdavky Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: CMC Chrasť, v. o. s.
257.89 €
Komunálny odpad - november Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Brantner nova, s. r. o.
258.57 €
Komunálny odpad - október Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Brantner nova, s. r. o.
266.93 €
Komunálny odpad - september Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Brantner nova, s. r. o.
332.14 €
KSC - plyn Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: SPP - distribúcia, a. s.
101.00 €
ŠJ - stravné lístky Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: LE CHEQUE DEJEUNER, s. r. o.
122.48 €
OcÚ - kancelár. potreby Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: PP COMP, s. r. o.
231.00 €
Oprava kopír. stroja Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: DATAS - združenie
269.28 €
OcÚ strávne lístky Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: LE CHEQUE DEJEUNER, s. r. o.
345.86 €
AČ - stravné lístky Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: LE CHEQUE DEJEUNER, s. r. o.
313.39 €
KSC - plyn Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: SPP - distribúcia, a. s.
101.00 €
KSC info tabuľa Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: LuxArt
124.80 €
KSC - plyn Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: SPP - distribúcia, a. s.
101.00 €
OcÚ - predaj PHP Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Livonec, s. r. o.
124.38 €
Voda IV. Q 2011 Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Obec Matejovce nad Hornádom
547.71 €
Voda údržba IV.Q 2011 Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Obec Matejovce nad Hornádom
248.95 €
Rekonštrukcia oceľ. lávky Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: STROJSPIŠ, s. r. o.
2500.00 €
Rezivo Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Ján Fifík
324.00 €
Komunálny odpad Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Brantner nova, s. r. o.
262.60 €
Komunálny odpad Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Brantner nova, s. r. o.
277.47 €
OcÚ elektrina Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: VSE, s. r. o.
3484.00 €
ŠJ - elektrina Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: VSE, s. r. o.
202.00 €
AČ - pracovné náradie Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: MAJSTER CENTRUM, s. r. o.
187.58 €
KSC - energetický certifikát Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Delphia TN, s. r. o.
270.00 €
Kotol pre OcÚ Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: BRAHAMA SNV, s. r. o.
1007.58 €
AČ - pracovné náradie Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: MAJSTER CENTRUM, s. r. o.
177.11 €
Práca bagrom - regul. potoka Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Jarab Ľubomir
150.00 €
AČ - pracovné náradie Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: EM Centrum, s. r. o.
155.60 €
Komunálny odpad Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Brantner nova, s. r. o.
247.65 €
Komunálny odpad Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Brantner nova, s. r. o.
1027.18 €
Komunálny odpad Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Brantner nova, s. r. o.
252.88 €
AČ - pracovné náradie Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: AGRO-spiš, s. r. o.
125.18 €
Voda III.Q 2011 Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: OBEC Chrasť nad Hornádom
547.71 €
Nájom pozemku Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Slovenský pozemkový fond
424.02 €
OcÚ - toner Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: PP COMP, s. r. o.
270.00 €
OcÚ hasiace prístroje Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Livonec, s. r. o.
193.73 €
Prenájom štiepkovača Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Združenie vlastníkov lesa a TP, pozem. spoloč.
244.50 €
OcÚ vyúčtovanie el. energie Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: VSE, s. r. o.
414.34 €
OcÚ strávne lístky Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: LE CHEQUE DEJEUNER, s. r. o.
313.39 €
AČ - stravné lístky Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: LE CHEQUE DEJEUNER, s. r. o.
357.67 €
VO róm. osada Odb.: OBEC Vítkovce
Dod.: OBEC Chrasť nad Hornádom
126.14 €
ZŠ plyn Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: SPP - distribúcia, a. s.
998.00 €
ZŠ elektrina Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: VSE, s. r. o.
274.00 €
ZŠ údržba SW Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Jopet, obchod
148.90 €
ZŠ plyn Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: SPP - distribúcia, a. s.
847.00 €
ZŠ - plyn Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: SPP - distribúcia, a. s.
513.00 €
ZŠ - odborná skúška plyn. kotolne Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Dušan Slaninka
220.45 €
ZŠ knihy Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Aitec, s. r. o.
103.18 €
ZŠ - všeobecný materiál Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Miva Market, s. r. o.
455.15 €
ZŠ plyn Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: SPP - distribúcia, a. s.
165.00 €
ZŠ - dodávka a montáž podkladovej dosky Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: GALUS-IZAPO, s. r. o.
3000.00 €
ZŠ - čistiace prostriedky Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Aitec, s. r. o.
163.35 €
ZŠ - športové potreby Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Prešport - Mgr. Ján Prokopič
781.80 €
ZŠ - plyn Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: SPP - distribúcia, a. s.
204.00 €
ZŠ - plyn Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: SPP - distribúcia, a. s.
532.00 €
ZŠ - plyn Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: SPP - distribúcia, a. s.
972.00 €
ZŠ - nástenné tabule Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Mgr. Marek Brezovský
205.60 €
ZŠ - všeobecný materiál Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Miva Market, s. r. o.
270.73 €
ZŠ - hmotná núdza Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Miva Market, s. r. o.
393.88 €
ZŠ - údržba PC Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Jopet, obchod
290.90 €
ZŠ - vyrovnávka plynu 2010 Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: SPP - distribúcia, a. s.
1587.99 €
ZŠ elektrina Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: VSE, s. r. o.
293.00 €
ZŠ plyn Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: SPP - distribúcia, a. s.
1031.00 €
Vyrovnávka elekriny Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: VSE, s. r. o.
292.41 €
ZŠ plyn Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: SPP - distribúcia, a. s.
855.00 €
OcÚ počítač Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Peter Kšan
387.17 €
Údržba vody za III. Q 2011 Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Obec Matejovce nad Hornádom
248.95 €
OcÚ elektrina Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: VSE, s. r. o.
3374.00 €
AČ - pracovné náradie Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: MAJSTER CENTRUM, s. r. o.
175.98 €
Rezivo Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Ján Fifík
301.90 €
Oprava verejného osvetlenia Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Peter Čikovský
256.50 €
Zmena PD NN siete Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: AGLO - projekčná kancelária, Ing. Marcel Novák
130.00 €
ŠJ - elektrina Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: VSE, s. r. o.
195.00 €
Montáž nového kotla Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Ján Kacvinský
200.00 €
KSC - geometrický plán Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Ing. Miloš Ondruš Geofix
256.00 €
OcÚ materiál Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: GIZI, s. r. o.
116.72 €
Oprava miestnej komunikácie Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: STYLE TRADE, s. r. o.
25419.42 €
Programové vybavenie SMOS Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Remek, s. r. o.
576.00 €
ŠJ - chladnička Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Expert SK, k. s.
399.00 €
AČ - stravné lístky Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: LE CHEQUE DEJEUNER, s. r. o.
239.57 €
OcÚ - stravné lístky Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: LE CHEQUE DEJEUNER, s. r. o.
360.63 €
Vyúčtovanie vody za r. 2010 Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Obec Matejovce nad Hornádom
9838.11 €
AČ - pracovné náradie Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: CMC Chrasť, v. o. s.
220.20 €
Komunálny odpad Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Brantner Krompachy, s. r. o.
594.50 €
Práce na zmenách ÚPN-O Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: RNDr. Eleonóra Weissová
1000.00 €
Rekonštrukcia KSC Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: SZT - STROJÁRNE, s. r. o.
9655.04 €
Rekonštrukcia KSC Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: SZT - STROJÁRNE, s. r. o.
7391.60 €
Vývoz a uloženie odpadu a odber pitnej vody Odb.: SZT - STROJÁRNE, s. r. o.
Dod.: OBEC Chrasť nad Hornádom
302.36 €
AČ pracovné naradie Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: MAJSTER CENTRUM, s. r. o.
177.52 €
Rekonštrukcia KSC Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: SZT - STROJÁRNE, s. r. o.
3736.20 €
OcÚ - stravné lístky Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: LE CHEQUE DEJEUNER, s. r. o.
341.47 €
AČ - stravné lístky Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: LE CHEQUE DEJEUNER, s. r. o.
377.72 €
ŠJ strávne lístky Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: LE CHEQUE DEJEUNER, s. r. o.
151.15 €
Komunálny odpad Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Brantner nova, s. r. o.
124.42 €
Komunálny odpad Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Brantner Krompachy, s. r. o.
568.72 €
Komunálny odpad Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Brantner Krompachy, s. r. o.
971.13 €
OcÚ elektrina Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: VSE, s. r. o.
3374.00 €
274 Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: VSE, s. r. o.
274.00 €
AČ - pracovné náradie Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: MAJSTER CENTRUM, s. r. o.
172.55 €
Práce vykonané na AVII 31 Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: AUTOSLUŽBY - Tomáš Macejko
164.40 €
ŠJ - elektrina Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: VSE, s. r. o.
195.00 €
Voda II.Q 2011 - údržba Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Obec Matejovce nad Hornádom
248.95 €
Cement Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: GIZI, s. r. o.
134.78 €
OcÚ reprezentačné výdavky Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: CMC Chrasť, v. o. s.
101.71 €
Voda II. Q 2011 Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Obec Matejovce nad Hornádom
547.71 €
Geodetické a kartografické práce Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Jozef Chovanec - geodet
416.50 €
Rekonštrukcia KSC Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: SZT - STROJÁRNE, s. r. o.
28091.23 €
Rekonštrukcia KSC Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: SZT - STROJÁRNE, s. r. o.
732.35 €
AČ - pracovné náradie Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: CMC Chrasť, v. o. s.
172.60 €
KSC - externý manažment Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: ArtComp, s. r. o.
3000.00 €
Rekonštrukcia KSC Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: SZT - STROJÁRNE, s. r. o.
39425.58 €
Rekonštrukcia KSC Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: SZT - STROJÁRNE, s. r. o.
6452.88 €
Stravné lístky - OcÚ Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: LE CHEQUE DEJEUNER, s. r. o.
350.54 €
AČ - pracovné náradie Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: CMC Chrasť, v. o. s.
258.91 €
AČ - pracovné náradie Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: CMC Chrasť, v. o. s.
172.60 €
Vyúčtovanie vody r. 2010 Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Obec Matejovce nad Hornádom
9838.11 €
OcÚ materiál Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: GIZI, s. r. o.
325.88 €
Spracovanie zmien ÚPN Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Ing. arch. Lukáš Mihalko
1660.00 €
OcÚ elektrina Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: VSE, s. r. o.
3608.00 €
Fa za neoprávnený odber Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Východoslovenská distribučná, a. s.
4000.98 €
AČ - pracovné náradie Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: CMC Chrasť, v. o. s.
172.70 €
AČ - pracovné náradie Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: MAJSTER CENTRUM, s. r. o.
367.22 €
ŠJ - elektrina Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: VSE, s. r. o.
209.00 €
OcÚ oprava kopírovacieho stroja Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: DATAS - združenie
216.38 €
OcÚ materiál Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: EM Centrum, s. r. o.
212.09 €
Komunálny odpad Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Brantner Krompachy, s. r. o.
885.67 €
Voda I. Q 2011 Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Obec Matejovce nad Hornádom
547.71 €
Vodná údržba I. Q 2011 Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Obec Matejovce nad Hornádom
248.95 €
Preložka vodovodu Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: DACEL, s. r. o.
7698.58 €
Spevnenie svahu Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Imrich Kurilla
3794.00 €
Za vodu IV. Q 2010 Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Obec Matejovce nad Hornádom
547.71 €
PD "Stl plynovod pre IBV" Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: A. P. Termoprojekt
1400.00 €
Pracovné naradie Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: MAJSTER CENTRUM, s. r. o.
174.70 €
AČ - pracovné náradie Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: CMC Chrasť, v. o. s.
117.60 €
Údržba vodného zdroja Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Obec Matejovce nad Hornádom
248.95 €
Právne služby Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: JUDr. Blažej Baláž, advokát
199.16 €
VO róm. osada Odb.: OBEC Vítkovce
Dod.: OBEC Chrasť nad Hornádom
126.14 €
Rekonštrukcia KSC Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: SZT - STROJÁRNE, s. r. o.
45445.87 €
Odpadové nádoby Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: TAUBER SK, s. r. o.
3016.65 €
AČ - pracovné náradie Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: CMC Chrasť, v. o. s.
263.10 €
OcÚ telefón Dod.: Slovak Telekom, a. s.
51.07 €
ŠJ - elektrina Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: VSE, s. r. o.
209.00 €
OcÚ elektrina Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: VSE, s. r. o.
3608.00 €
OcÚ vyrovnávka elektriny Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: VSE, s. r. o.
3515.79 €
Odpratávanie snehu Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Tibor Filip
452.20 €
Voda za III.Q 2010 Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Obec Matejovce nad Hornádom
547.71 €
AČ materiál Dod.: CMC Chrasť, v. o. s.
172.52 €
Služby za užívanie SW Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Remek, s. r. o.
517.82 €
REGOB - kancelár. materiál Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: CMC Chrasť, v. o. s.
266.31 €
OcÚ materiál Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: EM Centrum, s. r. o.
453.60 €
Cement Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: GIZI, s. r. o.
408.68 €
OcÚ tabuľa, známka pre psa Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: LuxArt
277.23 €
Práce na preložke vodovodu Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: DACEL, s. r. o.
2300.00 €
Stavebné práce na rekonštrukcií KSC Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: SZT - STROJÁRNE, s. r. o.
14037.19 €
Práce na realizačnom projekte stavby "Rekonštrukcia KSC" Dod.: Ing. arch. Lukáš Mihalko
4446.87 €
AČ - pracovné náradie Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: CMC Chrasť, v. o. s.
324.10 €
Geometrický plán Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Jozef Chovanec - geodet
198.50 €
Vývoz odpadu Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Poľnohospodárske družstvo "Čingov"
133.28 €
Oprava trávneho traktora BOLENS+oprava mot. krovinorezu Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: AGRO-spiš, s. r. o.
121.78 €
MŠ - bránky Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Bc. Anna Šimková - CRAFT
297.00 €
Verejné osvetlenie Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Astin, s. r. o.
833.00 €
Vyrovnávka vody Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Obec Matejovce nad Hornádom
5960.70 €
OcÚ - elektrina Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: VSE, s. r. o.
2652.00 €
ŠJ - elektrina Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: VSE, s. r. o.
208.00 €
MŠ - drevená stena Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Ján Sedlák
920.00 €
Oprava motorového štiepkovača Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: AGRO-spiš, s. r. o.
131.00 €
Informačná tabuľa Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: LuxArt
222.96 €
Komunálny odpad Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Brantner Krompachy, s. r. o.
711.85 €
Komunálny odpad Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Brantner Krompachy, s. r. o.
1150.59 €
AČ materiál Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: MAJSTER CENTRUM, s. r. o.
218.66 €
OcÚ strávne lístky Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: LE CHEQUE DEJEUNER, s. r. o.
460.68 €
Stavebné práce na rekonštrukcií KSC Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: SZT - STROJÁRNE, s. r. o.
14331.65 €
Stavebné práce na rekonštrukcií KSC Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: SZT - STROJÁRNE, s. r. o.
14474.79 €
Separovaný zber Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Brantner nova, s. r. o.
143.61 €
OcÚ - materiál Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Tehelňa STOVA, s. r. o.
342.55 €
AČ - materiál Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: CMC Chrasť, v. o. s.
323.80 €
IBV PD - Plynovod Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: A. P. Termoprojekt
1000.00 €
Projekt IBV - NN a VO Dod.: AGLO - projekčná kancelária, Ing. Marcel Novák
684.00 €
Rozhlasová ústredňa Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Ing. Ján Chudý - SATICH
1600.65 €
Zameranie stĺpov VO Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Ing. Iveta Nagyová - geodetka
450.00 €
OcÚ toner do kopírky Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: DATAS - združenie
115.00 €
OcÚ materiál Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Peter Majerník
117.18 €
Porez dreva Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Rastislav Šofranko
458.15 €
VO -údržba Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Peter Čikovský
1074.85 €
Povodňové záchr. prce - Preprava prívesu Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: URANPRES, s. r. o.
206.73 €
Povodňové práce - vrecia Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Poľnohospodárske družstvo "Čingov"
80.33 €
Stavebné práce na rekonštrukcií KSC Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: SZT - STROJÁRNE, s. r. o.
17890.94 €
OcÚ materiál Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: MAJSTER CENTRUM, s. r. o.
153.83 €
OcÚ elektrina Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: VSE, s. r. o.
2652.00 €
AČ materiál Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: CMC Chrasť, v. o. s.
113.55 €
Povodňové práce Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Imrich Kurilla
4295.90 €
Povodne - Pracovný odev Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: MAJSTER CENTRUM, s. r. o.
554.99 €
Odvoz odpadu Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Brantner Krompachy, s. r. o.
717.19 €
Fa na základe mandátnej zmluvy Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Astin, s. r. o.
833.00 €
OcÚ - stravné lístky II.Q Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: LE CHEQUE DEJEUNER, s. r. o.
453.05 €
AČ - stravné lístky Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: LE CHEQUE DEJEUNER, s. r. o.
243.27 €
Šalovacie tvárnice Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Tehelňa STOVA, s. r. o.
335.01 €
Voda za II.Q 2010 Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Obec Matejovce nad Hornádom
547.71 €
Stavebné práce na rekonštrukcií KSC Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: SZT - STROJÁRNE, s. r. o.
15540.06 €
AČ - pracovné náradie Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: CMC Chrasť, v. o. s.
215.85 €
Vysávač MIELE S4210 S4 Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: JOBIZ, s. r. o.
377.69 €
Cement Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: GIZI, s. r. o.
244.86 €
AČ materiál Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: CMC Chrasť, v. o. s.
216.50 €
Audit za rok 2009 Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Ing. Imrich Mitrík
350.00 €
ŠJ elektrina Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: VSE, s. r. o.
208.00 €
Stavebné práce na rekonštrukcií KSC Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: SZT - STROJÁRNE, s. r. o.
25619.99 €
Stavebné práce na rekonštrukcií KSC Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: SZT - STROJÁRNE, s. r. o.
12182.59 €
Stavebné práce na rekonštrukcií KSC Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: SZT - STROJÁRNE, s. r. o.
7692.14 €
Kultúrno-spoloč.centrum - Projekt k stav. povoleniu Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Ing. arch. Lukáš Mihalko
7171.13 €
AČ - pracovné náradie Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: CMC Chrasť, v. o. s.
188.20 €
Voda 1Q 2010 Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Obec Matejovce nad Hornádom
547.71 €
Dodávka materiálu Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Emil Hovanec - Revízie a skúšky TZ
514.08 €
Mzdy WIN do 20 zamestnancov Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Remek, s. r. o.
202.30 €
OcÚ - stravné lístky Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: LE CHEQUE DEJEUNER, s. r. o.
426.35 €
AČ - stravné lístky Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: LE CHEQUE DEJEUNER, s. r. o.
243.27 €
ŠJ - stravné lístky Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: LE CHEQUE DEJEUNER, s. r. o.
243.27 €
Oprava kopírovacieho stroja Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: DATAS - združenie
92.49 €
OcÚ - toner Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: DATAS - združenie
114.50 €
OcÚ - reprezentačné výdavky Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: CMC Chrasť, v. o. s.
261.76 €
Odmeny výkonným úmelcom Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Slovgram
33.50 €
Doména obce Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Webex media, s. r. o.
50.00 €
Čistenie obrusov Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: EUROnline
31.30 €
Za autobusový spoj Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Eurobus, a. s.
36.51 €
Právne služby Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: JUDr. Blažej Baláž, advokát
165.97 €
Komunálny odpad Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Brantner Krompachy, s. r. o.
1076.85 €
Porez dreva Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Rastislav Šofranko
152.62 €
Geodetické práce Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Jozef Chovanec - geodet
360.00 €
AČ materiál Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: CMC Chrasť, v. o. s.
183.50 €
Vypracovanie žiadosti Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Marián Vavrek
1000.00 €
GO motora na traktor Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Ján Taratuta
600.00 €
OcÚ elektrina Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: VSE, s. r. o.
2652.00 €
Elektrina - vyrovnavka Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: VSE, s. r. o.
1412.06 €
Kontrola a čistenie komína Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Marta Kakalejčíková
85.37 €
OcÚ telefón Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Slovak Telekom, a. s.
24.94 €
Odmena za spracovanie žiadosti o dotáciu Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Marián Vavrek
150.00 €
Vyhotovenie žiadosti o NFP Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: EUROKONTAKT 1, s. r. o.
664.00 €
Komunálny odpad Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Brantner Krompachy, s. r. o.
1359.90 €
OcÚ strávne lístky Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: LE CHEQUE DEJEUNER, s. r. o.
403.47 €
Právne služby Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: JUDr. Blažej Baláž, advokát
165.97 €
Obecné noviny Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: INPROST, s. r. o.
44.20 €
OcÚ telefón Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Slovak Telekom, a. s.
45.18 €
Úroky z omeškania Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: VSE, s. r. o.
28.87 €
Tovar - ŠJ Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: LUJAN PLUS, s. r. o.
224.18 €
Tovar - ŠJ Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: CMC Chrasť, v. o. s.
256.48 €
Tovar - ŠJ Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: CMC Chrasť, v. o. s.
298.98 €
Tovar - ŠJ Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Mäsokombinát NORD SVIT, s. r. o.
126.44 €
Tovar - ŠJ Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Mäsokombinát NORD SVIT, s. r. o.
108.62 €
Tovar - ŠJ Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Poľnohospodárske družstvo "Rozkvet"
320.00 €
Tovar - ŠJ Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: CMC Chrasť, v. o. s.
375.82 €
Tovar - ŠJ Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: CMC Chrasť, v. o. s.
561.77 €
Tovar - ŠJ Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: CMC Chrasť, v. o. s.
290.29 €
Mäso - ŠJ Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Mäsokombinát NORD SVIT, s. r. o.
109.60 €
Tovar - ŠJ Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: CMC Chrasť, v. o. s.
448.63 €
Tovar - ŠJ Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: CMC Chrasť, v. o. s.
345.96 €
Tovar - ŠJ Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: CMC Chrasť, v. o. s.
432.93 €
Mäso - ŠJ Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Mäsokombinát NORD SVIT, s. r. o.
73.49 €
Stravné lístky - ZŠ Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: LE CHEQUE DEJEUNER, s. r. o.
472.12 €
Telefón ZŠ Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Slovak Telekom, a. s.
41.25 €
Materiál ZŠ Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Miva Market, s. r. o.
103.98 €
Toner ZŠ Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: PC Netwok, s. r. o.
26.40 €
Všeobecný materiál Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Miva Market, s. r. o.
98.25 €
Učebnice ZŠ Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Dr. Josef Raabe, s. r. o.
37.86 €
Tovar PnD Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: CMC Chrasť, v. o. s.
166.63 €
Údžba softwaru Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Jopet, obchod
215.50 €
Všeobecný materiál ZŠ Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: EM Centrum, s. r. o.
122.30 €
Tovar - PnD Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: CMC Chrasť, v. o. s.
43.98 €
Tovar - PnD Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: CMC Chrasť, v. o. s.
43.98 €
Tovar - PnD Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: CMC Chrasť, v. o. s.
43.98 €
Tovar - PnD Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: CMC Chrasť, v. o. s.
65.97 €
Maliarske práce - ZŠ Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Peter Krescanko
513.00 €
Okná a dvere ZŠ Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Jozef Hricko - DODO - STAVMONT
1356.00 €
Tovar - PnD Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: CMC Chrasť, v. o. s.
43.98 €
Tovar - PnD Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: CMC Chrasť, v. o. s.
43.98 €
Tovar - PnD Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: CMC Chrasť, v. o. s.
65.97 €
Opakovaná dodávka zemného plynu - ZŠ Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: SPP - distribúcia, a. s.
726.00 €
Elektrina ZŠ Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: VSE, s. r. o.
216.00 €
Tovar - PnD Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: CMC Chrasť, v. o. s.
43.98 €
Tovar - PnD Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: CMC Chrasť, v. o. s.
43.98 €
Tovar - PnD Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: CMC Chrasť, v. o. s.
65.97 €
Hmotná núdza -učebné pomôcky ZŠ Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Miva Market, s. r. o.
381.80 €
Telefón ZŠ Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Slovak Telekom, a. s.
49.55 €
Odborná prehliadka plyn. kotla Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Dušan Slaninka
178.92 €
Športové pomôcky - ZŠ Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Prešport - Mgr. Ján Prokopič
1799.99 €
Opakovaná dodávka zemného plynu - ZŠ Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: SPP - distribúcia, a. s.
439.00 €
Telefón ZŠ Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Slovak Telekom, a. s.
54.04 €
Tovar - PnD Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: CMC Chrasť, v. o. s.
43.98 €
Tovar - PnD Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: CMC Chrasť, v. o. s.
43.98 €
Tovar - PnD Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: CMC Chrasť, v. o. s.
43.98 €
Tovar - PnD Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: CMC Chrasť, v. o. s.
65.97 €
Učebnice ZŠ Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Dr. Josef Raabe, s. r. o.
45.10 €
Tlačiva Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: ŠEVT, a.s.
120.00 €
Kancelárske potreby ZŠ Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Vladimír Jankovč - Aktiva
163.95 €
Tovar - PnD Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: CMC Chrasť, v. o. s.
65.97 €
Tovar - PnD Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: CMC Chrasť, v. o. s.
43.98 €
Tovar - PnD Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: CMC Chrasť, v. o. s.
43.98 €
Čistenie odpadov Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Petr Mrázek
89.25 €
Materiál ZŠ Dod.: Miva Market, s. r. o.
53.34 €
Opakovaná dodávka zemného plynu - ZŠ Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: SPP - distribúcia, a. s.
141.00 €
Všeobecný materiál ZŠ Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Miva Market, s. r. o.
208.55 €
Preambula ZŠ Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Patrícia Koreňová - CoreDesing
56.60 €
Telefón ZŠ Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Slovak Telekom, a. s.
41.85 €
Okná a dvere ZŠ Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Jozef Hricko - DODO - STAVMONT
3163.00 €
Telefón ZŠ Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Slovak Telekom, a. s.
28.94 €
Opakovaná dodávka zemného plynu - ZŠ Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: SPP - distribúcia, a. s.
68.00 €
Elektrina ZŠ Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: VSE, s. r. o.
216.00 €
Faktúra za telefón ZŠ Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Slovak Telekom, a. s.
43.22 €
Separovaný zber Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Brantner nova, s. r. o.
71.80 €
Tovar - PnD Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: CMC Chrasť, v. o. s.
43.98 €
Tovar - PnD Dod.: CMC Chrasť, v. o. s.
43.98 €
Tovar - PnD Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: CMC Chrasť, v. o. s.
21.99 €
Tovar - PnD Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: CMC Chrasť, v. o. s.
65.97 €
Tovar - PnD Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: CMC Chrasť, v. o. s.
43.98 €
Tovar - PnD Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: CMC Chrasť, v. o. s.
43.98 €
Tovar - PnD Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: CMC Chrasť, v. o. s.
43.98 €
Tovar - PnD Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: CMC Chrasť, v. o. s.
43.98 €
Tovar - PnD Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: CMC Chrasť, v. o. s.
21.99 €
Tovar - PnD Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: CMC Chrasť, v. o. s.
21.99 €
Školský nábytok - ZŠ Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Jozef Salanci - INSA
244.43 €
Knihy ZŠ Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: STIEFEL EUROCART,s. r. o.
256.80 €
Odvoz a prívoz žiakov zo školy v prírode Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Marion tour - Jozef Mihaľ
128.00 €
Opakovaná dodávka zemného plynu - ZŠ Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: SPP - distribúcia, a. s.
175.00 €
Materiál ZŠ Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Bečarik, s. r. o.
257.31 €
Školský nábytok - ZŠ Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Jozef Salanci - INSA
3870.00 €
Faktúra za elektrinu ZŠ Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: VSE, s. r. o.
216.00 €
Opakovaná dodávka zemného plynu - ZŠ Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: SPP - distribúcia, a. s.
456.00 €
Faktúra za telefón ZŠ Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Slovak Telekom, a. s.
43.44 €
Maliarske práce - ZŠ Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Ján Köry
111.00 €
Tovar - PnD Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: CMC Chrasť, v. o. s.
43.98 €
Tovar - PnD Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: CMC Chrasť, v. o. s.
43.98 €
Tovar - PnD Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: CMC Chrasť, v. o. s.
43.98 €
Tovar - PnD Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: CMC Chrasť, v. o. s.
21.99 €
Tovar - PnD Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: CMC Chrasť, v. o. s.
21.99 €
Výpočtová technika - ZŠ Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Jopet, obchod
1067.26 €
Kancelárske potreby ZŠ Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Miva Market, s. r. o.
298.80 €
Tovar - PnD Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: CMC Chrasť, v. o. s.
21.99 €
Tovar - PnD Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: CMC Chrasť, v. o. s.
21.99 €
Tovar - PnD Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: CMC Chrasť, v. o. s.
43.98 €
Tovar - PnD Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: CMC Chrasť, v. o. s.
43.98 €
Faktúra za telefón ZŠ Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Slovak Telekom, a. s.
31.86 €
Kancelárske potreby ZŠ Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Miva Market, s. r. o.
88.76 €
Opakovaná dodávka zemného plynu Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: SPP - distribúcia, a. s.
833.00 €
Knihy ZŠ Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Dr. Josef Raabe, s. r. o.
64.05 €
Odber zemného plynu ZŠ Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: SPP - distribúcia, a. s.
884.00 €
Elektrina ZŠ Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: VSE, s. r. o.
216.00 €
Faktúra za telefón ZŠ Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Slovak Telekom, a. s.
31.05 €
Elektrina ZŠ Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: VSE, s. r. o.
61.71 €
Toner ZŠ Dod.: PC Netwok, s. r. o.
56.20 €
Tovar - PnD Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: CMC Chrasť, v. o. s.
21.25 €
Tovar - PnD Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: CMC Chrasť, v. o. s.
21.25 €
Tovar - PnD Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: CMC Chrasť, v. o. s.
21.25 €
Tovar - PnD Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: CMC Chrasť, v. o. s.
42.50 €
Tovar - PnD Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: CMC Chrasť, v. o. s.
42.50 €
Dodávka pitnej vody Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: Obec Matejovce nad Hornádom
1055.20 €
Stavebné práce Odb.: OBEC Chrasť nad Hornádom
Dod.: SZT - STROJÁRNE, s. r. o.
45445.87 €

Úradné hodiny

Pondelok: 08:00 - 12:00 12:30 - 15:00
Utorok: nestránkový deň
Streda: 08:00 - 12:00 12:30 - 17:30
Štvrtok: 08:00 - 12:00       12:30 - 15:00
Piatok: 08:00 - 12:00

Fotogaléria

Kalendár