SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Tipy na výlet

Kataster obce Chrasť nad Hornádom spolu s katastrami ďalších obcí je súčasťou chráneného  územia - Volovských vrchov, lokalita NATURA 2000, ktorá je v pôsobnosti Národného parku Slovenský kras, Slovenský raj a RSOPD Prešov. Výmerou je to najväčšie chránené územie. Je tvorené viacerými typmi lesných porastov (ihličnaté, listnaté, zmiešané). Jeho význam spočíva hlavne v ochrane dravcov a sov, ako aj muchárika červenohrdlého, muchárika bielokrkého a iných. V obci sú tiež lokalizované mokrade s názvom Kropeje o rozlohe 2000 m2.

Uprostred obce sa nachádza chránený prírodný útvar „Farská skala“. Jej ochrana spočíva v konzervovaní regionálneho geologického šikmého zvrstvenia v bazálnom paleogéne, poukazujúce na rekonštruované sedimentárne prostrdie, spôsob sedimentácie, zdroj i médium sedimentácie.

V obci môžno zazrieť aj zvláštny útvar, nazývaný „Šikľavá skala“. V letnom období vždy z nej kvapká voda, ktorá v zime zamŕza a vytvára mohutné ľadové steny a cencúle. 

1 2 >