SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Cirkev

V obci sa nachádza rímskokatolícky farský kostol s patrocíniom Najsvätejšej Trojice. Je to pôvodne románska stavba so štyrmi apsidami okolo štvorcovej mohutnej veže. Má byzanský pôdorys v tvare rovnoramenného (ondrejského) kríža a je jedinou centrálnou románskou sakrálnou stavbou na Spiši, v takto zachovanom stave v celej strednej Európe. Z obdobia gotiky sa zachovala nadstavba veže s typickými románsko - gotickými zdvojenými oknami a freska na severnej vnútornej stene veže "Vstávanie Krista z hrobu" - fragment pôvodného kristologického cyklu. Západná apsida bola odstránená buď v čase gotickej nadstavby veže, alebo až pri prvej barokovej prestavbe v roku 1646. Súčasnú podobu kostol získal po ďalšej barokovej prestavbe dokončenej v roku 1755. Rodina Mariássy dala postaviť rodinnú hrobku a súčasnú loď kostola.  Neskorobarokové bočné oltáre pochádzajú z druhej polovice 18. storočia a oltárne obrazy sú z polovice 20. storočia. Zachoval sa tiež z mobiliáru kostola barokový kalich a pacifikál. Organ je zo začiatku 20. storočia od firmy Rieger z Krnova. V drevenej kampanile na nádvorí kostola sa nachádzajú dva zvony: väčší "Máriá Panna" s priemerom 86 cm z roku 1941 a menší "Najsvätejšia Trojica" s priemerom 62 cm z roku 1925.

Kňazi pôsobiaci vo farnosti

 • 1519 - prvýkrát sa v Chrasti spomína farár, hoci nie menovite
 • 1545 - opäť sa tu spomína nemenovaný farár
 • 1646 - Havel Lomniczay - začiatkom 18 stor. bol vyhnaný ediktom Františka Rákoczyho
 • 1693 - v tom čase bola Chrasť spravovaná z Markušoviec
 • 1700 - 1712 - v tomto období bola Chrasť filiálkou farnosti Spišský Hrušov
 • 1750 - 1753 - Juraj Miletics
 • 1763 - 1766 - Anton Horváth
 • 1771 - 1783 - Andrej Szépesy 
 • do r. 1801 - Jozef Duby - čestný kanonik
 • 1801 - 1811 - Anton Habiniak, st.
 • 1811 - Ján Udriczký
 • 1821 - 1832 - Pavol Fáby
 • 1837 - 1843 - Jozef Ballek
 • do r. 1860 - Jozef Bartfay
 • 1861 - 1866 - František Lipták, ml. - administrátor
 • 1866 - 1887 - Ján Pogorský - farár
 • 1887 - 1889 - Ján Zelenyák, st.
 • 1889 - 1894 - Hubert Giegl - na Chrasti je aj pochovaný       
 • 1894 - Matúš Pajdušák - v r. 1918 vydal slovenskú gramatiku pre potreby Spišiakov. Ako regionálny historik je autorom početných štúdii a článkov z dejín Spiša a Oravy. Venoval sa aj cigánskej problematike. Napísal slovenskú učebnicu cigánčiny a v Smižanoch založil prvú cigánsku školu.
 • 1895 - 1906 - Ladislav Moyš - založil slovenskú ľudovú knižnicu Leva XIII. na tunajšej fare.
 • 1896 - Alexander Fedor - administrátor
 • 1896 - Bernard Sommer - administrátor
 • 1906 - 1934 - Ján Starostovič - narodil sa v 16. 6. 1875 v Kacvine, zomrel 25. 4. 1934 v Chrasti nad Hornádom, kde je aj pochovaný.
 • 1934 - 1950 - František Šimonovič
 • 1950 - 1951 - Adolf Hrubec
 • 1951 - 1963 - Štefan Baňas - pochovaný v Chrasti nad Hornádom
 • 1964 - 1977 - Štefan Petrov
 • 1977 - 1986 - Andrej Palušák
 • 1986 - 1990 - Mikuláš Kráľ OFM
 • 1990 - 1992 - Pavol Uličný SVD
 • 1992 - 1994 - Ján Nemčík SVD
 • 1994 - 2001 - Imrich Zahuranec
 • 2001 - 2010 - Ondrej Želonka
 • 2010 - 2014 - Jaroslav Barta
 • 2014 - 2021 - Jozef Sobčák 
 • 2021 - súčasnosť - Pavol Kadučák