SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Šport

Hokejový reprezentant Bakoš

Futbal

Z histórie futbalu

Vznik chrasťanského organizovaného futbalu sa uvádza na rok 1958. Futbaloví nadšenci v našej obci však začali s futbalom už skôr. Hrali futbal na rôznych miestach, ako Veľká Lúka, Teplica alebo pri Hrušovskom lesíku. V roku 1946 začali s vybavovaním pozemku na futbalové ihrisko, ktoré chceli urobiť z druhej strany Hornádu, oproti Veľkej Lúke. Za týmto účelom boli aj v Bratislave na vtedajšom povereníctve, aby mohli dostať túto parcelu, čo sa im aj podarilo. Zhotovili si disky a volmi upravili tieto priestory na futbalové ihrisko. Veľkú úlohu v tejto veci zohrali Ján Gerda a Jozef Melega. Okrem nich medzi prvých nadšencov futbalu patrili Michal Jančár, Valent Šefčík, Cyril Pukluš, Ján Pukluš, Ján Pramuka, Jozef Garčár, Emil Michalov, Štefan Augustín, Jozef Garčár, Valent Jančár a ďalší. Na tomto futbalovom ihrisku sa hral futbal do roku 1979, kedy bolo vybudované terajšie futbalové ihrisko. Prvý zápas odohrali proti susedným Matejovciam nad Hornádom, potom nasledovali ďalšie priateľské zápasy najmä so susednými obcami: Jamníkom, Sp. Hrušovom, Olcnavou a postupne ďalším obcami.

Presný dátum vzniku Telovýchovnej jednoty nie je známy, vie sa však, že názov bol vždy TJ Sokol a ani napriek tlakom z nadriadených orgánov sa nezmenil. Podľa dostupných materiálov bol najdlhšie predsedom TJ František Melega – 13 rokov, Ladislav Jančár a Marián Jančár – 6 rokov. Z tajomníkov TJ je najdlhšie vo funkcii Jozef Murár – 35 rokov, Štefan Melega – 8 rokov, Ing. František Murár – 5 rokov. Vo funkcií pokladníka je najdlhšie Ing. Anastázia Sendrejová – 10 rokov, Ján Jančár – 9 rokov a Mária Melegová – 1 rok.

Futbal po päťdesiatich rokoch

V súčasnosti máme pravidelne v súťaži 3 mužstvá mužov, dorastencov a žiakov. Každé z našich mužstiev už hralo v troch súťažiach. V dvoch okresných a v jednej krajskej súťaži. Muži sú v súťaži bez prestávky minimálne od ročníka 1961/62. Dorastenci sú v súťaži bez prestávky od ročníka 1972/73 a žiaci hrajú od ročníka 1977/78 s jednou prestávku v ročníku 1980/81, pre nedostatok hráčov. Naše mužstva sa doposiaľ stretli v majstrovských zápasoch s mužstvami 88 miest a obcí košického a prešovského kraja. Podľa súčasného územného rozdelenia sa stretli s mužstvami 11-tich okresov. Z okresu Spišská Nová Ves sa naši muži nestretli v majstrovskom zápase iba so Sp. Novou Vsou a Krompachmi. So Sp. Novou Vsou, však hrali Slovenský pohár. Ak si uvedomíme, že naša obec je rozlohou a aj počtom obyvateľov malá, sú tieto výsledky o to viac cennejšie. Za tieto výsledky patrí vďaka všetkým hráčom, trénerom a celému radu ďalších ľudí, ktorí zabezpečujú chod klubu. Z trénerov bol pri mužstve mužov zatiaľ najviac sezón Vladimír Jančár – 5, Jozef Keruľa – 4 a Jozef Šofranko – 3 sezóny. Pri dorastencoch bol najviac Jozef Murár – 10, Peter Szynalik - 8, Vladimír Jančár a Vladimír Gonda po 4 sezóny. Pri žiakoch bol Štefan Murár - 19 a Jozef Olejník – 6 sezón. Zo začiatku hrali za naše mužstvo iba domáci hráči, ale postupne prichádzali aj z Vítkoviec a iných obcí a miest širokého okolia, najmä vtedy, ak sa postúpilo do vyššej súťaži a bolo potrebné skvalitniť káder mužstva.

Futbalové družstvá

Dobrovoľný hasičský zbor

reprezentuje obec na rôznych podujatiach.

SVÄTÝ FLORIÁN- patrón hasičov

Podľa legiend a povestí, ktoré siahajú do dávnej minulosti je známe, že sa ľudia pokúšali modlitbou a obetovaním daru získať pomoc a ochranu nadpozemských síl proti moci OHŇA.

Aj svätý Florián patrí medzi tých, ktorí nezištne obetovali svoj život za iných. Cisár Dioklecián prenasledoval kresťanov. Medzi štyridsiatimi uväznenými bol aj Floriánus. Bol to vojak - stotník 2. rímskej légie a vtedajší vrchný úradník mesta Cetium. Bol mučený s ostatnými v dôsledku svojej obhajoby a priznania sa ku kresťanstvu. Keď sa nechcel vzdať svojej viery, bol bitý troma povrazmi a neskôr troma mečmi. Mal polámané lopatky, ale i tak neustúpil.

Ďalej legenda hovorí, že pri odsúdení na smrť mu pripevnili na krk mlynský kameň a z mosta ho hodili do rieky ENNS. Vlny rieky však zaniesli telo utopeného mučeníka na výbežok skaly, kde orly strážili jeho mŕtvolu niekoľko dní. Jedna vdova - zbožná Valéria z mesta Linz našla po niekoľkých dňoch mŕtvolu a ukryla ju až do dňa, kedy jej bolo povolené pochovať telo do vysvätenej zeme. Pri prevoze tela Floriána  padli ťažné zvieratá od únavy. Valéria sa modlila dovtedy, kým zo zeme vytryskol prameň vody, ktorý osviežil zvieratá a  oni mohli pokračovať ďalej v ceste. Tieto zvieratá svojim zastavením označili miesto, na ktorom mal byť Florián pochovaný.

Jeho pozostatky sú zachované v kostole augustiánského kanonického kláštora. Kláštor bol založený v 11. storočí v meste St. Florián pri Linzi v Rakúsku. Časti relikvii svätého Floriána sú umiestnené aj v poľskom Krakove v kostole sv. Floriána.

Florián zomrel mučeníckou smrťou 4. 5. 304 n. l.

Patrón hasičov sv. Florián je uctievaný ako ochranca pred nebezpečenstvom požiaru. Jeho meno je často spomínané ako symbol ochrany pred požiarom.

Osobnosť sv. Floriána v oblasti požiarnej ochrany je častým námetom pre mnohé filatelistické materiály, napr. známky, pohľadnice alebo príležitostné poštové pečiatky.

Hasičské desatoro

  1. Nehľadaj v dobrovoľnom požiarnom zbore ani zisk, ani slávu, ale len bratskú povinnosť pomôcť v nešťastí
  2. Ak si hasičským dobrovoľníkom, buď ním celou dušou a celým telom. Ak nemáš dobrú vôľu, nie si dobrovoľníkom a si dobrej veci na obtiaž.
  3. Buď obetavý a statočný, ale konaj vždy s rozvahou, zbytočne neriskuj a dbaj na svoje zdravie.
  4. Ak si funkcionárom, nevypínaj sa nad ostatných, ale pamätaj, že tí, ktorí ťa zvolili, očakávajú od teba činnosť zvýšenú a všetky prednosti tela a duše.
  5. Považuj svojich bratov za rodných, ak si vzdelanejší, nepohŕdaj nimi, ale snaž sa ich povzniesť.
  6. Pamätaj, že od hasičského dobrovoľníka sa vyžaduje povaha priama, šľachetná a vlastenecká, v spoločenskom konaní počestná a vľúdna.
  7. Užitočnosť v hasičskej organizácii sa dokazuje lepšie skutkami než slovami, ale záujmy hasičské je nutné vždy a všade slušným spôsobom hájiť.
  8. Nevyvolávaj v zbore spory a pohoršenie, ale pričiň sa v záujme dobrej veci, aby si všetky nezhody priateľským spôsobom zmenil alebo uzmieril.
  9. Ak máš na sebe čestnú rovnošatu hasičského dobrovoľníka pamätaj, že nevhodnými spôsobmi a správaním nespôsobíš hanbu len sebe, ale celej organizácii, ktorej odznak nosíš.
  10. Ak si členom dobrovoľnej hasičskej organizácie, tak sa týmto desatorom riaď a potom budeš dobrým hasičským dobrovoľníkom.